Spektralfaktorisering

Niels K. Poulsen (nkpo@dtu.dk)
M. Rostgaard, A. Hansen, M.B. Lauritsen, M. Xin and U.H. Thygesen.


For a copy of this paper, either

Abstract:

Nærværende rapport er udarbejdeet med henblik på dokumentation arbejdet med spektralfaktorisering og den numeriske implementeringen i dels de to velkendte domainer og dels i to operator domainer. Innovationen i denne rapport består først og fremmest af en uniform beskrivelse af problemet i fire kendte domainer samt en kompakt numerisk løsning. Dernæst indeholder denne rapport en løsning af spektralfaktoriseringsproblemet i delta domainet, der ikke involverer en transformation til et andet domaine. Rapporten indeholder desuden en beskrivelse af en række anvendelser af spektralfaktorisering.

Technical report 03/99


Last modified March 11, 1999

IMM HomePage