DTU - IMM - M.Sc. theses 1995.

www.compute.dtu.dk - Finn Kuno Christensen, kuno@dtu.dk

 1. Allan Frese Rasmussen.
  Registrering af baneinventar ved hjælp af videofilm.
 2. Christian Henriksen.
  Modelling and control of underwater towed vehicle.
 3. Thomas Bagge Olesen.
  Organisation and strategy.
 4. Jens Kanstrup Kristensen.
  Ruteplanlægning og set partitioning.
 5. Dennis Schafroth.
  Søgestrategier i enumerationsmetoder.
 6. Henrik Holm Jørgensen.
  Peter Lindstrøm.
  Optimal varmeproduktion.
 7. Alex Jensen.
  Modellering af selvsimilær opførsel med MAP-processer.
 8. Steen Strandskov Andersen. Jesper Søegaard Christiansen.
  Design af et visuelt numerisk udviklingsværktøj.
 9. Per Albrektsen.
  Multipunktsmetode for optimeringsproblemer.
 10. Berno Wibbels.
  Power network design.
 11. Helene Moth-Poulsen.
  Længde- og artsestimering af fisk med vision.
 12. Thomas Stryger Olsen.
  A formal approach to risk assessment.
 13. Jakob Birkedal Nielsen.
  Jernbanekøretøjers dynamik i kurver med konstant radius.
 14. Jon Irgens.
  Mandskabsplanlægning - et case fra sundhedssektoren.
 15. Karina Schramm-Nielsen.
  Kvalitetssikring af kemiske referencematerialer.
 16. Jiri Dvorak.
  Solving of differential equations in a transputer network.
 17. Viet Nguyen.
  Multimedier og matematik.
 18. Jens H. Kruuse.
  Statistisk analyse af scoliose operationer.
 19. Johan D. Hansen.
  Interpolation og segmentering af skysekvenser.
 20. Bent Foss Pedersen.
  Visionsystem til lokalisering og måling af revner i beton.
 21. Nils V. Pedersen.
  Image analysis of fabric marks in paper.
 22. Thomas Gerd Hansen, Thomas Thorbjørnsen.
  Optimeringsrutiner til billedklassifikation.
 23. Anne Sofie østerdal.
  Analyse af chloridprofiler i beton.
 24. Kamilla Thingvad.
  Kulstyring på et kraftvarmevørk - et beslutøningsstøttesystem.
 25. Helle Frimer-Larsen.
  Statistisk analyse af fiskemaver.
 26. Niels Henrik Thage.
  Simulering af beslutningsnetværk.}
 27. Allan Larsen.
  Automatisk vognløbsplanlægning i et bybusselskab.
 28. Bjørn Hove.
  Ruteløgning med tidsrestriktioner - udbringning og afhentning.
 29. Allan Skovgaard Hansen.
  The generalized knapsack problem - metaheuristical approaches.
 30. Morten Kjølby.
  Stochastic models for realtime control in urban drainage.
 31. Søren Lund.
  Rent parallaktisk stereo
 32. Halldor Palsson.
  Iterative methods for the Stokes problem
 33. Thomas Hyldgaard Hansen.
  Value restriction and nonlinear constraints
 34. Finn Kroijer.
  Volatility modelling in the option and bond pricing framework
 35. Marianne Jacobsen.
  Nærinfrarød spektroskopi på kød - multivariat kalibrering.