Fagpakkeprojekt fra Peter Leth Christiansen

Kaos i små biomolekylers dynamik

Opgaven giver et indtryk af hvorledes ulineær klassisk beskrivelse af små biomolekylers (f. eks. vand) svingningstilstande kan gennemføres.

For et system med få frihedsgrader, bestående af koblede ikke-lineære oscillatorer, undersøges betingelserne for om energien lokaliseres på den enkelte oscillator eller om der optræder kaotiske svingninger i hele molekylet.

Hvis der er tid og interesse for det, sammenlignes den klassiske og den kvantemekaniske beskrivelse. Hvorledes afspejler kaotiske tilstande sig i energitilstandene for det kvantemekaniske system ?

Som et led i opgavens besvarelse løses begyndelsesværdiproblemer ved ikke-lineære koblede sædvanlige differentiaslligninger på computer. Resultaerne afbildes i en faseplan for systemet.

Opgavestiller: Professor Peter Leth Christiansen, IMM, bygning 305; email: plc@imm.dtu.dk