Fagpakkeprojekt fra Ole Bang

Anden-Harmonisk Generering.

Udviklingen af lasere ved de kortere blå bølgelængder omkring 500nm er et hot emne for alle store kommunicationsvirksomheder i øjeblikket. Ved en halvering af bølgelængden kan informationsmængden på en CD f.eks. fire-dobles. Imidlertid er sådanne blå lasere meget dyre at udvikle. Ved anden harmonisk generering i kvadratisk ikke-lineære optiske krystaller kan man forholdsvist nemt og billigt generere laser lys med den halve bølgelængde, hvilket der er stor interesse for ikke bare kommercielt, men også fra dansk forsknings side.

I projektet skal der opstilles en matematiske model for kvadratisk ikke-lineære krystaller, som beskriver sammenhængen mellem det påtrykte elektriske felt og den genererede anden harmoniske ved den halve bølgelængde. Modellen skal implementeres i Matlab og der skal udvikles et grafisk interface, som lader brugeren eksperimentere med det påtrykte felt og materialets karakteristiske parametre.

Opgavestiller: Forskningsadjunkt Ole Bang, IMM, bygning 305; email: ob@imm.dtu.dk