Introduction til Statistik
Online forelæsninger på dansk (primært)

For engelske tilsvarende, gå til: Online lectures on statistiscs

Produceret til dig af  DTU Compute/Per Bruun Brockhoff

For more advanced lectures go to:
Statistik:

No
Hovedemner Delemner OG link til forelæsninger fra foråret 2013
For nyere version Gå til den nyeste podcast kanal (med links til andre kanaler)
1
(2013)

Introduktion
Software: R.

Praktisk kursusinformation (9 minutter)
Hvorfor Statistik/dette kursus? (21 minutter)
Nøgletal, Kapitel 2: gennemnsit, median, spredning, varians (14 minutter)
Nøgletal, Kapitel 2: spredning, fraktiler (10 minutter)
R introduktion - kom i gang (inkl. Rcmdr). (30 minutter)
EXTRA MATH: The derivation of the variance formula(7 minutes)
2
(2013)
Diskrete Fordelinger
Binomial-, Hyper-og  Poisson
fordelinger

Diskrete Fordelinger Introduktion (2.5 minutter)
Diskrete Fordelinger Stokastiske Variable (15 minutter)
Diskrete Fordelinger Konkrete fordelinger og binomialfordelinger (11 minutter)
Diskrete Fordelinger Eksempel 1(17 minutter)
Diskrete Fordelinger Eksperimenter i R (4.5 minutter)
Diskrete Fordelinger Hypergeometrisk fordeling (12 minutter)
Diskrete Fordelinger Poissonfordeling (16 minutter)
Diskrete Fordelinger Middelværdi og varians efterfulgt af R (20 minutter)
EXTRA MATH: The mean of a binomial distribution.(8 minutes)
EXTRA MATH: The derivation of the variance formula(5 minutes)
EXTRA MATH: The Variance of the binomial distribution(7 minutes)
EXTRA MATH: The derivation of the poisson distribution (12 minutes)
EXTRA MATH: The mean and variance of the Poisson distribution(6 minutes)
3
(2013)
Kontinuerte Fordlinger
Normalfordelingen
Uniform og  log-normalfordelingerne

Repetition Af Diskrete Fordelinger(10 minutter)
Eksempler Ål i Øresund og Mobiltelefoni og Kræft(9 minutter)
Kontinuerte Fordelinger tæthedsfunktion og fordelingsfunktion (11 minutter)
Normalfordelingen, eksempel  (20 minutter)
Normalfordelingen Flere eksempler (12 minutter)
Log-Normal og uniform fordeling (12 minutter)
Normalfordeling approximation af binomialfordeling (9 minutter)
R og dagens tal (14 minutter)
EXTRA MATH: Mean and variance for the Uniform distribution (5 minutes)
EXTRA MATH: Mean and variance for the Normal distribution (9 minutes)
4
(2013)
Exponentialfordelingen
E(aX+b) and Var(aX+b)
Normal plot
Transformationer


Eksponentialfordelingen inkl. kundeankomsteksempel (23 minutter)
Regneregler for middelværdi og varians med simpelt eksempel (5 minutter)
Regneregler for middelværdi og varians - Flypassagereksempel (20 minutter)
Eksempel med skibspassagerer  (8.5 minutter)
Transformationer, Normalplot og R (og dagens tal) (24 minutter)
Eksempel: Sten i sand, hvad er et statistisk hypotesetest?(13 minutter)
EXTRA MATH: Mean and variance for the Exponantial distribution (8.5 minutes)
5
(2013)
Inferens for middelværdien
Tilfældige stikprøveudtagelse
Stikprøvefordelinger
Konfidensinterval for et gennemsnit
Intro, Stikprøvefordelinger, Inferens for middelværdi (29 minutter)
Central Grænseværdisætning (8 minutter)
Maximal fejl, inkl. eksempel (10 minutter)
Bestemmelse af stikprøvestørrelse, inkl. eksempel (4 minutter)
Intro til t-fordelingen (ukendt varians), inkl. eksempel (16 minutter)
Konfidensinterval for et gennemsnit, inkl. eksempel(19 minutter)
R og dagens tal: "vurderet alder" af forelæseren (9 minutter)
6
 (2013)
Hypotesetests
Hypoteser om et enkelt gennemsnit
One-sample situationen

Repetition af konfidensinterval for een middelværdi (12 minutter)
Introduktion til hypoteser (19 minutter)
Hypotesetest for et gennemsnit i praksis - P-værdi (20 minutter)
Hypotesetest for et gennemsnit i praksis - kritisk værdi (9 minutter)
t-test for et gennemsnit (ukendt varians)(20 minutter)
R og dagens tal: højde af unge mænd/kvinder (11 minutter)
EXTRA MATH: Introduction to likelihood theory (14 minutes)
EXTRA MATH: Maximum likelihood estimation for the binomial model (8 minutes)
EXTRA MATH: Maximum likelihood estimation for the poisson model (3.5 minutes)
EXTRA MATH: Maximum likelihood estimation for the normal model (10 minutes)
7
(2013)

 
Tests og Konfidensinterval
Statistik for to gennemsnit
Parring

Repetition af hypotesetest for een middelværdi (og relation til konfidensinterval) (19 minutter)
Styrke og stikprøvestørrelse (5 minutter)
Hypotesetest for to gennemsnit (15 minutter)
2-Sample t-test (pooled) (17 minutter)
Konfidensinterval for forskellen (9 minutter)
Parret t-test (11 minutter)
R og dagens tal: højde af mænd og kvinder (9 minutter)
EXTRA MATH: Power and sample size formula (one sample case) (16 minutes)
8
(2013)
 
Inferens for  varianser
Stikprøvefordeling for varians

Resume af one- og two-sample situationerne (Tab 8.1)(19 minutter)
Estimering af en varians og chi-i-anden fordeling (9 minutter)
Konfidensinterval for en varians og spredning (og eksempel)(12 minutter)
Hypotesetest for en varians, teori (7 minutter)
Hypotesetest for en varians, eksempel(17  minutter)
Hypotesetest for to varianser (og eksempel og R)(9 minutter)
Hypotesetest for to varianser (og eksempel, R og dagens tal)(23 minutter)
EXTRA MATH: Sums of random variables and moment generating functions(15 minutes)
EXTRA MATH: Non-linear transformations of distributions (16 minutes)
EXTRA MATH: Sampling distribution of the sample variance (14 minutes)
EXTRA MATH: Derivation of the t-distribution (12 minutes)
9
(2013)
Inferens for andele
Chi-i-anden tests

Intro til andele herunder Sundhedsstyrelsens tal for misdannelser blandt nyfødte i DK(9 minutter)
Konfidensinterval for een andel, inkl. eksempel (15 minutter)
Bestemmelse af stikprøvestørrelse n (10 minutter)
Hypotesetest for een andel (13 minutter)
Hypotesetest for 2 andele -  (3 minutter)
Hypotesetest for 2 og flere andele (chi²-test) -  (29 minutter)
Antalstabeller - chi²-test 58 minutter)
R og dagens tal: Revisor/statistiker - mænd og kvinder? (13 minutter)
10
(2013)
Statistik ved brug af simulering

Introduktion til simulation (15 minutter)
Simulationseksempel 1: A=XY(12  minutter)
(Ikke lineær) Fejlophobningslov (Eksempel: A=XY) (19 minutter)
Bootstrap konfidensintervaller (1-sample)(19 minutter)
Bootstrap konfidensintervaller (2-sample)(7 minutter)
Hypotesetest ved simulation (Bootstrap)(6 minutter)
Hypotesetest ved simulation (Permutationstest)(10 minutter)
EXTRA MATH:The uniform distribution can give all other distributions, proof(4 minutes)
EXTRA MATH:  Other bootstrap confidence interval principles, and how to use simulation to investigate which methods are better (18 minutes)
11
(2013)

Regressionsanalysis
Korrelation

Repetition af forelæsning 10: Statistik ved simulering (5 minutter)
Intro - højde-vægt eksempel og korrelation (19 minutter)
Regressionsanalyse og Least Squares (24 minutter)
Hypotesetest og konfidensintervaller for afskæring og hældning (19 minutter)
Konfidensinterval og prædiktionsinterval for linien (12 minutter)
Korrelation OG  regressionsanalyse (forklaringsgrad) (8 minutter)
R, eksempel og residual-undersøgelse (8 minutter)
EXTRA MATH: The basic handcomputational formulae (4.5 minutes)
EXTRA MATH: Finding the least squares estimates(10 minutes)
EXTRA MATH: The LS estimates are also Maximum Likelihood Estimates (6 minutes)
EXTRA MATH: Extended regression modelling: Multiple input, non-linear relations and categorical/non-normal observations.(15 mintutes)
12
(2013)
Variansanalyse - sammenligning af flere gennemsnit

Envejs ANOVA - grundlæggende beregninger (19 minutter)
Envejs ANOVA - model og hypotese, Opspaltning og ANOVA Tabellen (15 minutter)
Envejs ANOVA -F-testet - hvorfor en F? (6 minutter)
Envejs ANOVA - eksempel, R (10 minutter)
PostHoc analyser i en-vejs ANOVA (8 minutter)
To-vejs ANOVA (Blokforsøg), R (21 minutter)
R for en en-vejs OG to-vejs ANOVA + Sammenhæng mellem envejs og tovejs

EXTRA MATH: Why is the F-statistic F-distributed? (8.5 minutes)
EXTRA MATH: Parameter solutions in ANOVA models(12 minutes)
13
(2013)
Summary
En oversigtsgennemgang af hele kurset(42 minutter)
Et overblik over metoder/situationer i kurset (8 minutter)
Perspektiv - andre statistikkurser (8.5 minutter)
Lidt om eksamen - og et par opgaver fra Juni2008 eksamen (20 minutter)

The DTU introductory statistics course :
For  more details see: (slide handouts, detailed reading plan, exercises, solutions etc)
Homepage of course 02402 Introduction to Statistics
For more advanced lectures (mixed linear models and Multivariate statistics) go to:  (From the courses 02429 and 27411)