Skrevet af og modtage fra PT 5.dec01

Mission:

To promote the effective and widespread use of statistical methods
in all industry sectors, and to use the ideas and experience
so gained for  the benefit of students and the academic
community within the university.
 
 

statistical methods in processes in all phases of a
product life-cycle:

in all industrial sectors and in research

erhvervsuniversitet bindeled og videncenter i samspil med brugere
 
 
 

Statistiksektionen  fungerer bl a som DTU's videncenter om brug af statistiske metoder i industrien. Dette område
omfatter brug af statistiske metoder i forbindelse med styring af risiko, kvalitet og pålidelighed, herunder miljøkvalitet.
Styring omfatter såvel ledelse (management) som proces- og aktivitetsstyring (control) og forbedring (improvement).
Industrielt anvendte statistiske metoder omfatter også  kalibrering, håndtering af målemetoders usikkerhed og planlægning og analyse af forsøg.

Gennem undervisning, eksamensprojekter, ph.d. projekter, erhversforskerprojekter deltager vi allerede i videnoverførsel mellem forskning-udvikling og industri i regionen.

Vores kontaktflade er dog fortrinsvis store virksomheder, da det kræver et vist minimalt uddannelsesniveau at bringe disse metoder i anvendelse på mere end et rudimentært niveau.

Blandt industrielle kontakter i regionen kan nævnes


Da vi er et nationalt universitet, er vores aktiviteter dog ikke begrænset
til den storkøbenhavnske region.

Vi har ikke umiddelbart en forestilling om, hvordan vi og RITTS kan stimulere overførslen af vores viden til små og mellemstore virksomheder - det skulle lige være, hvis de ville yde støtte til at etablere en konsulentfunktion, som kunne give bistand  bl.a. til små og mellemstore virksomheder, men også til øvrige højskoleinstitutter. En sådan funktion bemandet af en kandidat og nogle studenter under supervision af lærerstaben findes på mange af de universiteter, vi ønsker at sammenligne os med.