IMM - DTU   Statistiksektionen      


Industriel Statistik og IT


Industriel statistik består i brug af matematisk statistiske metoder til løsning af problemer i andre fagområder på en ingeniørmæssig måde. De statistiske metoder orienterer sig både mod små datamængder, præget af usikkerhed, og store datamængder, præget af uoverskuelighed og irrelevante data.

Industriel statistik omfatter bl.a. brug af statistiske metoder i forbindel med styring af risiko, kvalitet og pålidelighed, herunder miljøkvalitet. Brugen vedrørende alle facetter af styring, dvs. såvel ledelse, som proces- og aktivitetsstyring, modellering, prognosticering og forbedring. Anvendelsesområderne omfatter endvidere kalibrering og udvikling af målemetoder, håndtering af målemetoders usikkerhed og planlægning og analyse af forsøg. Metoderne indgår i forbindelse med styring, såvel på operationelle og taktiske, som på strategiske niveauer.

De seneste ti års udvikling i den industrielle statistik har været præget af den stærke vækst i tilgængelig databehandlingskapacitet. En del af denne udvikling er knyttet til generiske IT-områder, hvor statistiske metoder indgår i forbindelse med design, kontruktion, produktion og pålidelighedsvurdering af hardware og software, herunder også modellering og analyse af netværkstrafik.

En anden, væsentlig del af udviklingen inden for industriel statistik er mere generelt rettet mod metoder til at omsætte data til information. Statistiske metoder til klassifikation, kalibrering, modellering, data mining mv. er informationsteknologiske værktøjer, der bidrager til at uddrage, strukturere, visualisere, beskrive, modellere og fortolke information i data. Der foregår en strærk international aktivitet på dette område med henblik på at kunne håndtere stadigt større og mere komplekse datamængder, hvor kompleksiteten kommer til udtryk såvel gennem hierarkiske, som flerdimensionale, dynamiske og spatielle korrelationsstrukturer.

Sidst opdateret 8. juli 2002   jkl@imm.dtu.dk