MATEMATISK STATISTIK - DTU INFORMATIK
INTERNT
DTUlogo
animalbar
varmebar
Inspiratonsworkshop afholdt for sektionen den 7. DEC 2009
på Magleås kl. 8.30-19.30
se invitationen her
Deltagere: EMB og JKL, Leif Pjetursson
PBB-BE-HM-HERO-KKA-NKP-HS-BFN-MK-NL-GG (VIP)
Inviterede: Uffe Høgsbro og Anders Stockmarr
JKM-PB-CD-RHBC-AKDC-FT-MZ-CB (PHD)

lokale Leif
lokale
AK og Kaare velkomst

intro PBB(Slides) bød velkommen og fortalte om sammenhængen mellem dagen, og det arbejde vi efterfølgende skal i gang med. BE og Leif (Slides) præsenterede dagen

PB fortalte om vore kursers organisering og forhold til hinanden. Disse sammenhænge står der intet om på vore websider, så det er svært at blive orienteret som studerende. Vi bør hjælpe de studerende til at finde ind til vore fag, og derved tiltrække et større antal. PB har konstrueret en "skydeskive" der lagdeler kurserne. De inddeles i basale kurser - værktøjskurser - PHDkurser. Skydeskiven kan ses her.

Derefter gennemgik vi de enkelte kurser - 20 i alt. Hver underviser fremlagde og besvarede spørgsmål. Korte noter:
02409: Hvorfor bruges SAS? - HM: R burde benyttes.
02413: Her benyttes SAS jump.
02417: Bachelor/master og diplom kursus - Linear models.
02431: Frank bær faget. (præsenteret af jkl og bfn)
02441: Savner en PDF-intro til bogen.
02445: Få studerende. Mangler annoncering - faget bygger broer mellem os og andre universiteter - bør være i en MT-LAB ramme.
27411: Undervises af PBB og Jens Chr. Frisvad, Biosys.
02407: Kurset skal fornys. Kan det linkes til andet end 02445? Kan det linkes til OR? Software kunne være R. Markow (chain) Models. Holder sig til det snævre område i stedet for at gå i bredden.
02411: Experimenter gennem kurset og analyser af dem i stedet for multiple choice examen. SAS jump benyttes. De studerende har en meget forskellig baggrund for at deltage.
02416: Var et 10 points kursus - nu er det et 5 points kursus.
Eksamen: Hver gruppe præsenterer et projekt - sit eget eller et af de andre gruppers. Projekterne deles på Campusnet. Kurset linker ikke til andre kurser efterfølgende. Mat/tek-studerende: Vi vil gerne have dem, men de vælger det ikke altid. Vi skal finde ud af målgruppens behov.
02421: De studerende har forskellig baggrund. Linker til Electric- Chemical-Mechanial engineering. Bogen skal oversættes.
02424: Oprindeligt STAT3 kursus givet af PT. 5 points. GG skal overtage kurset/undervise. Meget indhold - kunne være 2 kurser. Likelihood bør gives meget tidligere i forløbet og kan tages ud her. Det kan f.eks. bruges i HEROs kursus eller et andet tidligere kursus - måske et helt nyt kursus. Linear Models bør medtages. Studerende finder det svært. Kurset er meget brugbart også som PHDkursus. Nogle studerende tager det tidligt og har så ikke baggrunden og forudsætningerne. PHD studerende tager det. HM: Regner med at 3-4 master studerende skriver projekt her i år på baggrund af dette kursus. De studerende skal kunne R.
Basis R kurser ville være relevant på samme måde som vi har MATLAB og andre kurser.
02427: Nonlinear models. Holdes med Statistik sektionen på LTH. Der kommer PHD på dette kursus. Evaluering over 4 projekter.
Semestret på DTU harmonerer ikke med semestre andre steder. Det vanskeliggør samarbejdet.
02429: 9 uger 5 points. Dataanalyse er formålet med kurset. Lægger op til konsulentarbejde. Videobaseret præsentation. SAS er ikke godt i materialet. Studenterne finder kurset hårdt - meget arbejde. De studerende vil gerne have kurset forlænget til 13 uger. Kurset er for løst for mat/tek studerende. Ønske om at tiltrække udefra kommende studerende.
Nogle kurser tages for tidligt.
Vi skal have meget bedre vejledning til de studerende.
Måske er de elementære kurser for elementære. De studerende skal som basis klædes bedre på til at tage de næste fag. Her er de ikke klædt godt nok på fremgår det.
02443: Forskellig baggrund hos de studerende. Nogle er klædt dårligt på, men de når alligevel i mål ved kursets slutning. Kernen i kurset: Analyse ved at simulere.
BE var mødeleder og noterede vigtige punkter på tavlerne:

tavle 1
tavle 2

Derefter gik vi over til gruppearbejde.
Den nuværende situation set ud fra den gruppeinddeling vi sad i. Hver gruppe sin overskrift og dermed sin vinkel på situationen. (Se gruppenavne i indbydelsen.)
Derefter gik vi til frokost.

HERO dirigerede grupperne igennem fremlæggelsen og evaluerede - se til højre:
herotavle

Derefter gik vi videre til at brainstorme over fremtidig kursusorganisering efter en kort introduktion til MINDMAP.

BE var mødeleder og skrev igen vigtige elementer på tavlerne:

tavle 1

tavle 2
fremlaeggelse
praesentation
gruppe
gruppe
gruppe 5
gruppr
fremlaeggelse
fremlaeggelse

PBB evaluering
Til sidst evaluerede PBB dagen, og efter en social pause gik vi til middag. Mødet sluttede kl. 19.30.
pause
pauseref. jkl  jkl  171209

Herunder tavlerne fra de forskellige grupper formiddag og eftermiddag

Gruppe 1
gruppe 1 F tavle
Gruppe 2
tavle
tavle
Gruppe 3
tavle
tavle
Gruppe 4
tavle
tavle
Gruppe 5
tavle
tavle
Der var pauser imellem gruppearbejdet:
pause
pause
pause
pause
pause

pause
pause
pause
pause
pause
pause