fyrtårn  HK-klubben på DTUOplysningsskema til lønforhandling HK-kontor området  2004NAVN: ...........................................................

Stilling:      assistent - overassistent - fuldmægtig - afd.leder 2  - afd.leder 1 (sæt ramme om)

Institutnavn og -adresse: ................................

Institutleders navn og lokaltelefonnr.:...........................

Sidste lønændring som følge af stillingsskifte eller af pulje - DATO:

Timetal pr. uge: (antal normerede timer) ___________ (antal externt lønnede timer) ____________

Normeret stilling - Lønnet af externe midler (sæt ramme om)

Ansat på DTU - DATO:.....................

Der søges om følgende lønforbedring: (sæt kryds)  på kr.......................................................
 
Engangsvederlag .
Funktionstillæg .
Kvalifikationstillæg
.
Omklassificering
.

Stillingsbeskrivelse: (Generel beskrivelse af stillingen)


Ansvar:
 
OPGAVER HAR DU ANSVARET? (JA/NEJ)
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

LEDERFUNKTIONER:  JA/NEJ - hvis JA opgiv da antal af personer

UNDERVISNINGS- OG ELLER INSTRUKTIONSOPGAVER (herunder elevansvarlig): (hvilke)
HAR UDVIST FLEXIBILITET OG PÅTAGET SIG NYE OPGAVER (hvilke)


HAR UDFØRT EXTRAORDINÆR INDSATS INDEN FOR DET SIDSTE ÅR? (hvilken)
Uddannelser og kurser:  (året for uddannelsen bedes anført ved samtlige opgivelser)

Grunduddannelse: (+år)
 

Yderligere faglig uddannelse: (JA/NEJ) Hvis Ja, hvilken?
 

Merkonom (hvilke fag/linier)


Korrespondent (hvilket niveau - hvilke sprog)


Forvaltningshøjskolen (hvilke fag/linier)


Andre faglige kurser (hvilke)
Personlighedsudviklende kurser (hvilke)
Deltagelse i andet af relevans (udviklende) f.eks. deltagelse i grupper - studiekredse - projektarbejde - ERFAgrupper eller lignende.

 

Hvilke DTU-/institut-udvalg sidder du i?  

Underskrift og dato:......................................................

Dette skema kan sendes til din tillidsrepræsentant vedr. lønforhandlinger.


Sidst opdateret  28. juni 2004  jkl@imm.dtu.dk