Personalepolitik på DTU


Det personalepolitiske udvalg har arbejdet ud fra nogle spilleregler. De kan bruges i alle sammenhænge.


Det er meningen at papiret 'Det personalepolitiske værdigrundlag' skal danne grundlag for den proces, der skal igang overalt på DTU. Rektoratet har nu taget hul på en strukturændring af DTU. Vi skal til at indføre den lærende organisation og det udviklende  arbejde som vigtige elementer i vor hverdag. Det kræver dog en vis mængde lederudvikling, som pga. sammenlægning af institutter måske bør udskydes, indtil vi har fundet de kommende ledere. Mon ikke det er tilfældet inden udgangen af 2000.
Det er dog vigtigt, at processen ikke går i stå, og derfor mener jeg, at  diskussionerne kan foregå hvor som helst, der er personale. Derfor laves denne website, så vi HK'ere er så godt orienteret som muligt. Vi kan være primus motor i denne  vigtige sag.  Der er også en del holdninger, der skal ændres på. F.eks. er administrationen i 101 ikke DTU - alene. Det er vi alle sammen. Men hvis du lytter til, hvad vi går og siger, vil du opdage, at i personalets tankegang er DTU=ADM. Det er en tanke, vi nemt kan tage fat i. For mig er det vigtigt, at vi er eet DTU og ikke en masse små kongedømmer.
Der kan sikkert nævnes mange lignende eksempler. Så lad os komme igang med at tænke på os alle som et hele, med et fælles mål.

Nu, hvor vi igen skal omstruktureres, er det vigtigt, at den tankegang og værdierne, der står i visionen, bliver taget med i forløbet.
Se nedenfor, hvad det i store træk handler om.
Janne Kofod Lassen


VISIONEN om den attraktive arbejdsplads
 

DTUs personalepolitik tager afsæt i visionen om "Den attraktive arbejdsplads". Visionen udtrykker de værdier, mål og holdninger, der over alt ligger til grund for det daglige samarbejde på DTU.


HVAD ER DER SKET INDTIL NU?

Det Centrale Samarbejdsudvalg  (SAM) beslutter  den 19. marts 1998 at nedsætte et personalepolitiks udvalg.
Formand: Marianne Mulvad - medlemmer: Inger Lise Gerhard Olsen (TR for AC), Janne Kofod Lassen (TR HINK), Jon Wulff Petersen (Dirketør MIC), Ole Filtenborg (Institutleder IBT), Erik Mikkelsen (TR fællesklubben).
Udvalget fik til opgave at komme med oplæg inden for hovedområderne tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere, udvikling og uddannelse samt sikring af god fratrædelse.
Udvalget præsenterede sit arbejde for Det Centrale Samarbejdsudvalg i maj 1999. Her godkendte man  ' Det personalepolitiske værdigrundlag', og KONS nikkede i juni 1999.
SAM  holdt et seminar, hvor vi tale personalepolitik og procesarbejde i august 1999.
På dette seminar dannede vi en procesgruppe bestående af udvalget minus Ole Filtenborg, men suppleret af Jørgen Juncher Jensen (institutleder ISH) og Jørgen Møltoft (institutleder IAE)
5 seminarer, som det der blev afholdt for SAM i august, blev afholdt for alle TR og institutledere i NOV/DEC 1999.
MARTS 2000 begynder rektoratet at tale om ny struktur på DTU.
Den 29. maj 2000 nedlægger SAM den personalepolitiske procesgruppe efter indstilling fra gruppens formand, Marianne Mulvad
Den 14. juni  2000 påbegynder Lise Gerhard Olsen, Erik Mikkelsen og Janne Kofod Lassen et nyhedsbrev til de organiserede medarbejdere - efter at have orienteret SAM på mødet den 29. maj. Havde håbet på et skrift fra ledelse og TR i fællesskab - men vil ikke vente/stoppes. Skriftet skal ud nu, hvor vi har brug for det til sammenlægningerne. Håber senere at få genetableret samarbejdet.
I august udsendes nyhedsbrevet til alle organiserede på DTU.
Nyhedsbrevet lægges på nettet på adressen: http://www.imm.dtu.dk/~jkl/gultnyhedsbrev1.html"Det  Personalepolitiske Værdigrundlag " har følgende indhold:
En bredere beskrivelse af de enkelte elementer i personalepolitikken:
  1. Udvikling af DTU som den lærende organisation
  2. Ledelsestrategi
  3. Kompetenceudvikling
  4. Rekrutteringsstrategi
  5. DTUs sociale ansvar
  6. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)
  7. Seniorpolitik
  8. Ligestilling
  9. Ligebehandling
  10. Arbejdsmiljø

Sidst opdateret 12.MAR 2001  jkl@imm.dtu.dk