fyrtårnHINK - HK-klubben på DTU - Sletten

  Nye arbejdstidsregler pr. 1.10.2006

Se også arbejdstidsregler for kursusdeltagelse pr. 1.10.2006

OVERARBEJDE   -  beregning af


Det første spørgsmål, du skal stille dig selv, er, om dit overarbejde er pålagt/aftalt med din leder. For hvis det ikke er det - kan det ikke betragtes som overarbejde. Vi har flextid på DTU.

Læs videre på HK's hjemmeside - hvorfra nedenstående er sakset fra: http://www.hk.dk/stat/job_og_loen_i_staten/ferie_og_arbejdstid/arbejdstidsregler/arbejdstid_og_flekstid_hvordan

Supplement til arbejdstidsaftalen

Læs ”aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten ” – som er den aftale, der følges med nogle enkelte undtagelser som fremgår af organisationsaftalens § 35 – som bilag 21 til organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere.

Organisationsaftale for kontorfunktionærer, IT-medarbejdere og laboranter 2005 - 2008 (kommenteret)

Organisationsaftalen udgør sammen med Fællesoverenskomsten indgået mellem Finansministeriet og . Organisationsaftalen
hk.dk/stat/univers_for_tilli...oranter_2005_2008_kommenteret

OK 08: Resultater specielt for HK'ere inden for statens område

Læs om de ændringer i organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og IT . Læs
hk.dk/stat/overenskomst_2008...ere_inden_for_statens_omraadeSidst opdateret 15. juni 2008  jkl