banner tekstdtulogo


Kære MMC-master følgegruppemedlem,

 

introDer indkaldes til MMC-følgegruppemøde

Mandag den 20. oktober 2008 kl. 10:00 - 13:00
i rum 012 bygning 321

Der vil blive serveret frokost.

dagsorden: 

1.    Velkomst/ meddelelser
2.   Honours Programme
3. Eliteuddannelse

4.   SPOTS - status
5. Evaluering af MMC-master
6. Evt.

Helle og Janne

 

Første indkaldelse den 19. september 2008.
Denne indkaldelse den 11. oktober 2008.Følgende tilmeldinger: Per Christian Hansen, Lasse Engbo Christiansen (til kl. 11.45), Thomas Hjort Jensen, Rasmus Larsen, Jens Starke, Tobias Andersen, Jens Gravesen, Tom Høholdt, Christian Henriksen, Helle Rootzen, Janne Kofod Lassen

Afbud: Jan Larsen, Per Bruun Brockhoff.

Referat:
1:
  • Der er i øjeblikket 34 studerende tilmeldt MMC-masterne i 2008. 10 pr. FEB + 24 pr. SEP (heraf 9 piger - 7 udlændinge).
  • 6/11 åbent hus - HERO deltager - Peter sender materiale til JKL som videresender til hele udvalget.
  • IMM folder om IMMs 3 masteruddannelser. - Vi vil have en MMCmasterudgave på nettet.
  • WEB site på spansk lagt på nettet.
  • Studiestartevaluering på Campusnet.
  • INTRO har ikke fungeret ret godt generelt - heller ikke hos os = for få deltagere. Vi har en information om, at de studerende ikke inddeles i de grupper, de skal studere i. Det kan være en af årsagerne, da det virker for uinteressant i forhold til formålet. Vi kontakter 101.
  • TEMO kursus vor 5 points-del: Der er i øjeblikket en gruppe på 5 studerende. Det er blevet et ret interessant kursus med et stor engagement hos de studerende. Evt. et samarbejde med SPACE. MAN er med på 1/3, så de får feedback derfra også på denne del. Der var en diskussion af, om fordeling på 10-5 points var den rigtige. --  De studerende er ikke imponerede over 1. modul hos MAN. Meget at læse de første uger. Ellers ikke noget af interesse.   ---  Vi skal have evalueret hele TEMO forløbet.

2: Hon. Prog.
75 points/penge skal findes.---  Akkrediteret forløb med DTU støtte.  ---  Begynder pr. 1. SEP 2009
Vi vil behandle elite og hon.prog. under eet.
Et udvalg blev nedsat: Jens Gravesen og Tobias Andersen og 3 koordinatorer. Første møde den 10. november 2008.
3: Elite udd. - Vi skal skrive om, hvordan vi vil udfylde rammerne. Vi har en bevilling på 250.000 kr., som skal bruges til at finde processen. 2 andre steder på DTU har de fået delvis penge til formålet. Disse steder kontaktes til vidensdeling. Også på DTU Electro er de interesserede i et samarbejde.
4: Der er i øjeblikket kommet en velkomstspot på MMChjemmesiden. Der er forberedt 3 med HERO og 1 med PBB.
Links til Peter Rogen når de findes.
5. Nye studieplaner - reviderede - skal erstatte de gamle. Plakaterne i 053 nedtages.
Masteruddannelse skal også evalueres formelt.
Vi vil nedsætte et panel af masteraftagere samt et panel af studerende. Procedurerne skal vurderes og dokumenteres til det formål. Pernille Andersson, Learning Lab. har en model, der evt. kan bruges.
Et udvalg blev nedsat: Per Chr. Hansen og Tom Høholdt.
6:
Der blev stillet følgende spørgsmål: Hvor går MAT/TECH hen efter Bachelorniveauet? --- Hvordan tiltrækker vi flere studerende?
Forslag: Sommerskole på bachelorniveau - Vi skal bruge kræfter på forskningsbaseret undervisning og undervise i kurser for dygtige studerende. ---- Redskaber: Posters - WEB - emails. Vi kan benytte os af Jens Starkes indsigt i tyske forhold og målrette vort pilotprojekt mod TYSKLAND.
Kan vi bruge ERASMUS-penge? til formålet. Måske vil det være en god ide at håndplukke eleverne. JS mener at end July/August er det mest perfekte tidspunkt, når vi taler om Tyskland.
DACHAM + ITMAN - kan vi trække på dem rent administrativt.
ACTION: Skriv et brev til Saxild med beskrivelse af et pilotprojekt.
Et udvalg blev nedsat: Jens Starke (+ TH i baggrunden) + PCH havde en kandidat. Det har efterfølgende vist sig at denne person ikke har tid til formålet. Vi finder en eller flere andre deltagere.
Opdatering af hjemmesiden.
Vi skal have skrevet, hvem der er den ansvarlige ud for hvert fokusområde => jkl/webmaster.
Vi ønsker en fokusgruppe af bachelorer, som vi kan spøge, om de vil fortælle os om billeder, der siger dem noget.
Vi kunne have frokostmøder hver 3 mdr., hvor de 3 niveauer - gymnasium (der findes gymnasielærere på MAT), bachelorer, masters - deltager med MAT/TECH og andre DTU.
ref. jkl


Coordinatorer:
Helle Rootzèn herobillede Janne Kofod Lassen jkl  Christian Henriksen ch

jkl 11/10/08 og 27/11/08