banner tekstdtulogo


Kære MMC-master følgegruppemedlem,

 

workshopDer indkaldes til MMC-følgegruppemøde

Torsdag den 8. maj 2008 kl. 12.00 - 13.30 i rum 012 bygning 321

Der vil blive serveret frokost.

dagsorden: 

1.    Velkomst/ meddelelser
2.    Studielinier: Har vi dem vi gerne vil have? Skal vi overhovedet have nogle?  Vi tog  hul på diskussionen 8. januar, og nu skal vi skrive vor beslutning i studiehåndbogen? Derfor skal vi først have taget en beslutning.
3. 5 points kursus - indhold? Skal det være en PHDansøgning eller temaer med oplægsholdere og rapporter eller noget helt andet?

4.   SPOTS - status
5. Anbefalede studieforløb – hvor langt er vi? Næste skridt er, at vi får en diskussion med aftagerne af vore studerende, om det er de rigtige fag at sætte sammen - hvad virker?
Hvem skal vi invitere til formålet?

6. Evt.

Helle og Janne

 

REFERAT (jkl)
Ad 2: Studielinier skal nedlægges og dermed give adgang til grupperinger/overskifter på de anbefalede studieforløb. HERO har efterfølgende talt med Saxild som foreslår, at vi kalder det fokusområder. Der blev nedsat et udvalg bestående af: Tobias, Per Knudsen, CH, HERO og JKL. Møde den 14. maj kl. 10.30 - 12 hos HERO.

Fagene opgivet i den nuværende version (studiedatabasen link: ) skal gås igennem af alle medlemmer (check dit bagland) og ændringer meldes ind senest den 13. maj.

Forslag til fokusområder bedes på samme måde sendt til jkl@imm.dtu.dk senest den 13. maj.
(Desværre skal det hele ske ret hurtigt.)

Ad 3: Et 5 points kursus (oven i TEMO-kurset) med vort MMC-præg skal etableres og beskrives til studiedatabasen. Christian Henriksen og Lasse E. Christiansen er udpeget til fagansvarlige, der vil beskrive dette.
Forslag om en seminarrække/rapporter og en ansøgning projekt/PHD.
Første opgave bliver at finde ud af indhold i TEMO-kurset.

Ad 4: Thomas har kun set 2 drejebøger ud af 9. Resten af workshopdeltagerne bedes indsende deres drejebøger til Carsten. Bare et udkast, så finder vi frem til resultatet gennem dialog med Carsten og Thomas.

Ad 5: Blev udsat til et senere møde.


Coordinatorer:
Helle Rootzèn herobillede Janne Kofod Lassen jkl  Christian Henriksen ch

jkl 09/05/08