Vellykket møde med fokus på MMC-Masteren – et samarbejde mellem IMM, PF og IEEEPå et MMC-master følgegruppemøde i efteråret fortalte Thomas Stidsen om et succesfuldt møde, han tidligere havde været med til at afholde på IMM i samarbejde med IEEE og PF. På opfordring fra IEEE og PF blev et lignende møde planlagt til at foregå i 2007 og den 20. februar løb mødet af stablen.

Der deltog omkring 80 studerende i IMMs præsentation af MMC masteren.
Præsentationen blev holdt i bygning 306 i frokostpausen, med efterfølgende frokost og dialog.

Thomas Stidsen bød velkommen på IMMs vegne og ridsede mødets program op. Han præsenterede de tre oplægsholdere - en fra hver IMM-bygning - og oplyste, at der efterfølgende ville være sandwich og sodavand udenfor. Her var der også var mulighed for at snakke med forskere fra de forskellige grupper.

Først fortalte Jens Clausen om bygning 305's aktiviteter med udgangspunkt i en case fra DSB S-tog. Han fik hængt mange af de forskellige aktiviteter op på denne case, og sluttede af med kort at nævne nogle af de andre ting, der arbejdes med.

Dernæst talte Jan Madsen som repræsentant for bygning 322. Han lagde meget vægt på deres egen master - MSc in Computer Science and Engineering – dens opbygning og muligheder og nævnte bl.a., at der på hjemmesiden ligger ideer til studieforløb. Han fortalte også lidt om de forskellige grupper i afdelingen.

Til sidst talte Lars Kai Hansen om bygning 321's aktiviteter - det første blikfang var en række dansende grise – og gav en gennemgang af de mange steder, hvor signalbehandlingsmetoder bl.a. kan bruges.

De studerende var interesserede og fulgte opmærksomt med – som det også fremgår af billederne.

Som ventet gik de studerende direkte efter de ventende sandwich da præsentationerne var slut. De forskere, der stod udenfor, havde så udfordringen med at tiltrække de studerendes opmærksomhed, og give dem mulighed for at høre om det, de arbejder med.

Da jeg spurgte Thomas Stidsen om, hvordan mødet var gået, sagde han uden tøven: “Mødet var en succes - ikke mindst pga. det store fremmøde af studerende.” Thomas har efterfølgende i lighed med Lasse (LEC) og Kirsten (KRP) givet en flot evaluering af mødet, som vi kan bruge til at gøre det næste møde endnu bedre.Materialeindsamling og redigering:Janne Kofod Lassen

Fotografering og billedredigering: Lasse Engbo Christiansen