fyrtårn       HINK - HK-klubben på Lyngby Campus/DTU


GENERALFORSAMLING 2012

HK-klubben afholder ordinær generalforsamling

ONSDAG den 25. april kl. 10.30-12 i auditorium 11, bygning 308 OBS!
Der serveres frokost i forlængelse af generalforsamlingen - tilmelding nødvendig

DAGSORDEN:

TEMA:
HKeren i et foranderligt arbejdsmiljø - en workshop
 • Få sat ord på de oplevelser vi har i et forandret arbejdsmiljø med nye faggrupper på det administrative område
 • Hvordan får vi vore omgivelser til at anerkende og værdsætte HKernes faglighed og varierede kompetencer - hvad handler det om?
 • Hvad kan afdelingen gøre for at støtte os i arbejdslivet
Ulla Moth-Lundh Christensen, formand for HK/STAT KBH vil deltage i mødet og aktivt gå ind i dialogen. Stig Raff, vores faglige konsulent vil også deltage.
Den formelle del:(begynder kl. ca. 11:15) er for alle på HK overenskomst.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Godkendelse af formandens skriftlige beretning Bilag 
 5. Indkomne forslag (skal være JKL i hænde senest den 16. april 2012)
 6. Godkendelse af regnskab Bilag
 7. Valg af næstformand (se nedenfor)
 8. Valg til bestyrelsen (se nedenfor)
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Bilag klubbens vedtægter.

Af hensyn til frokostarrangementet - bedes du tilmelde dig på mail til Gitte Hammertoft <gham@dtu.dk> senest den 18. april 2012. Du kan tilmelde dig generalforsamlingen minus frokost, hvis du ønsker det.  

jkl
Venlig hilsen og på gensyn,

Janne Kofod Lassen, TR  Valget:

Formand Janne Kofod Lassen  -  er ikke på valg 

Næstformand Annette Frøhling - er på valg - genopstiller

Kasserer Gitte Hammertoft -  er på valg - genopstiller som almindeligt medlem

Best. Medlem Judith Selk Albertsen - er ikke på valg

Best. Medlem Lotte Tefke - er på valg - ønsker ikke at genopstille

Best. Medlem Tove Søskov Jakobsen - er på valg - går på pension

Best. Medlem Jeanette Nilausen - er ikke på valg 

Suppleant Mariann H. Jensen - er på valg - opstiller til kassserer

Suppleant Beatrix Spielmann - er på valg - opstiller til suppleant

Suppleant Janet Haraldstedt - er på valg - ønsker ikke at genopstille

Revisor Anni Nimgaard - er på valg - genopstiller
Revisorsuppleant Lone  Aasted Hastrup - er på valg - genopstiller

Der skal vælges en næstformand og en kasserer for 2 år. Derudover skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Der skal vælges 1-2 suppleanter til bestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant – alle for 1 år.


jkl 22. marts 2012

REFERAT af den formelle del kan læses her.