fyrtårn       HINK - HK-klubben på Sletten/DTU


GENERALFORSAMLING 2011

HK-klubben afholder ordinær generalforsamling

TIRSDAG den 10. maj kl. 10.30-12 i lokale 1, bygning 101 OBS!
Der serveres frokost i restauranten i forlængelse med generalforsamlingen - tilmelding nødvendig

DAGSORDEN:

TEMA:
Forandringer i et positivt perspektiv - ved Palle Udsen og Eva Rosborg, AS3
 • Få sat ord på de oplevelser vi har ved forandringer
 • Et fælles sprog omkring reaktionsmønstre
 • Værktøj til fortsat motivation
Den formelle del:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Godkendelse af formandens skriftlige beretning
 5. Indkomne forslag (skal være JKL i hænde senest den 13. april 2011)
 6. Godkendelse af regnskab
 7. Valg af formand (se nedenfor)
 8. Valg til bestyrelsen (se nedenfor)
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Bilag klubbens vedtægter.

Af hensyn til frokostarrangementet - bedes du tilmelde dig på mail til Gitte Hammertoft <gh@man.dtu.dk> senest den 4. maj 2011. Du kan tilmelde dig generalforsamlingen minus frokost, hvis du ønsker det.  

jkl
Venlig hilsen og på gensyn,

Janne Kofod Lassen, TR  Valget:

Formand Janne Kofod Lassen  -  er på valg 

Næstformand Annette Frøhling - er ikke på valg

Kasserer Gitte Hammertoft -  er ikke på valg

Best. Medlem Judith Selk Albertsen - er på valg

Best. Medlem Lotte Tefke - er ikke på valg

Best. Medlem Tove Søskov Jakobsen - er ikke på valg

Best. Medlem Jeanette Nilausen - er på valg - 

Suppleant Pia Abrahamsen - har forladt DTU

Suppleant Janet Haraldsted - er ikke på valg

Revisor Anni Nimgaard - er på valg - stiller op
Revisorsuppleant Beatrix Speilmann - er på valg

Der skal vælges en formand for 2 år. Derudover skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Der skal vælges 1-2 suppleanter til bestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant – alle for 1 år.


jkl 23. marts 2011