fyrtårn       HINK - HK-klubben på Sletten/DTU


GENERALFORSAMLING 2010

HK-klubben afholder ordinær generalforsamling

TORSDAG den 4. marts kl. 10.30-12 i lokale 1, bygning 101 OBS!
Der serveres frokost i forbindelse med generalforsamlingen - tilmelding nødvendig

DAGSORDEN:

TEMA: HINKs handlingsplan med afsæt i HKernes strategiplan -
Ny lønpolitik og HK-kontor lønstruktur (hvis den er færdig)
Den formelle del:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af dagsorden
  4. Godkendelse af formandens skriftlige beretning
  5. Indkomne forslag (skal være JKL i hænde senest den 25. februar 2010)
  6. Godkendelse af regnskab
  7. Valg af næstformand (se nedenfor)
  8. Valg til bestyrelsen (se nedenfor)
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Bilag klubbens vedtægter.

Af hensyn til frokostarrangementet - bedes du tilmelde dig på mail til jkl@imm.dtu.dk senest den 26. februar 2010. Du kan tilmelde dig generalforsamlingen minus frokost, hvis du ønsker det.  

jkl
Venlig hilsen og på gensyn,

Janne Kofod Lassen, TR  Valget:

Formand Janne Kofod Lassen  -  er ikke på valg

Næstformand Annette Bærentzen  - er gået på pension - vi skal have valgt en ny næstformand

Kasserer Gitte Hammertoft -  er på valg - stiller op

Best. Medlem Judith Selk Albertsen - er ikke på valg

Best. Medlem Lotte Tefke - er på valg - stiller op

Best. Medlem Tove Søskov Jakobsen - er på valg - stiller op

Best. Medlem Jeanette Nilausen - er ikke på valg 

Suppleant Pia Abrahamsen - er på valg - stiller op

Suppleant Janet Haraldsted - er på valg

Revisor Anni Nimgaard - er på valg - stiller op
Revisorsuppleant Beatrix Speilmann - er på valg

Der skal vælges en næstformand og en kasserer for 2 år. Derudover skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Der skal vælges 1-2 suppleanter til bestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant – alle for 1 år.


jkl 16. februar 2010