fyrtårn       HINK - HK-klubben på Sletten/DTU


GENERALFORSAMLING 2009

HK-klubben afholder ordinær generalforsamling

TIRSDAG den 5. maj kl. 10.30-12 i Glassalen, bygning 101 OBS!
Der serveres frokost i forbindelse med generalforsamlingen - tilmelding nødvendig

DAGSORDEN:

TEMA:
Social Kapital - en introduktion til begrebet.
Lektor Niels Møller - DTU Management
Niels Møller
Den formelle del: Niels Møller
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af dagsorden
  4. Godkendelse af formandens skriftlige beretning
  5. Indkomne forslag (skal være JKL i hænde senest den 28. april 2009)
  6. Godkendelse af regnskab
  7. Valg af næstformand (se nedenfor)
  8. Valg til bestyrelsen (se nedenfor)
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Bilag klubbens vedtægter.

Af hensyn til frokostarrangementet - bedes du tilmelde dig på mail til ab@byg.dtu.dk senest den 28. april 2009. Du kan tilmelde dig generalforsamlingen minus frokost, hvis du ønsker det.  

jkl
Venlig hilsen og på gensyn,

Janne Kofod Lassen, TR  Valget:

Formand Janne Kofod Lassen  -  er på valg - stiller op

Næstformand Annette Bærentzen  - er ikke på valg

Kasserer Gitte Hammertoft -  er ikke på valg

Best. Medlem Judith Selk Albertsen - er på valg - stiller op

Best. Medlem Lotte Tefke - er ikke på valg

Best. Medlem Tove Søskov Jakobsen - er ikke på valg

Best. Medlem Anni Nimgaard Petersen - er på valg - stiller op til revisorposten

Suppleant Pia Abrahamsen - er på valg

Suppleant Maria Leer-Pedersen - er på valg - går på barsel

Revisor Jeanette Nilausen - er på valg - stiller op til bestyrelsen
Revisorsuppleant Beatrix Speilmann - er på valg - stiller op igen

Der skal vælges en formand for 2 år. Derudover skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Der skal vælges 1-2 suppleanter til bestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant – alle for 1 år.


jkl 30. april 2009