fyrtårn       HINK - HK-klubben på Sletten/DTU


GENERALFORSAMLING 2008

HK-klubben afholder ordinær generalforsamling

TIRSDAG den 20. maj kl. 10.30-12 i Glassalen, bygning 101 OBS!
Der serveres frokost i forbindelse med generalforsamlingen - tilmelding nødvendig

DAGSORDEN:

TEMA:
Præsentation af ny HRchef
CBS
Den formelle del: Charlotte Boysen Schmidt
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af dagsorden
  4. Godkendelse af formandens skriftlige beretning
  5. Indkomne forslag (skal være JKL i hænde senest den 5. maj 2008)
  6. Godkendelse af regnskab
  7. Valg af næstformand (se nedenfor)
  8. Valg til bestyrelsen (se nedenfor)
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Bilag klubbens vedtægter.

Af hensyn til frokostarrangementet - bedes du tilmelde dig på mail til jkl@imm.dtu.dk senest den 13. maj 2008 (de sidste par år har der været en del tilmeldte, der alligevel ikke dukkede op - det koster klubben mange penge). Du kan tilmelde dig generalforsamlingen minus frokost, hvis du ønsker det.  

jkl
Venlig hilsen og på gensyn,

Janne Kofod Lassen, TR  Valget:

Formand Janne Kofod Lassen  -  er ikke på valg

Næstformand Annette Bærentzen  - er på valg - stiller op

Kasserer Gitte Hammertoft -  er på valg - stiller op

Best. Medlem Vivi Jessen Teining - er ikke på valg men trækker sig

Best. Medlem Lotte Tefke - er på valg - stiller op

Best. Medlem Tove Søskov Jakobsen - er på valg - stiller op

Best. Medlem Anni Nimgaard Petersen - er ikke på valg 

Suppleant Judith Selk Albertsen -  er på valg - stiller op til en medlemspost  eller en suppleantpost

Suppleant Inger Hansen - er på valg 

Revisor Erik Vang Olsen - har forladt DTU - er på valg

Revisorsuppleant Jeanette Nilausen - er på valg

Der skal vælges en næstformand og en kasserer for 2 år. Derudover skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og et for 1 år (Vivi's plads).
Der skal vælges 1-2 suppleanter til bestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant – alle for 1 år.


jkl 12. april 2008 rettet 6. maj 2008