fyrtårn       HINK - HK-klubben på Sletten/DTU


GENERALFORSAMLING 2007

HK-klubben afholder ordinær generalforsamling

MANDAG den 30. april kl. 10.30-12 i lokal 1, bygning 101
Der serveres frokost i forbindelse med generalforsamlingen - tilmelding nødvendig

DAGSORDEN:

TEMA:  Networking

Ca. kl. 10.40: den formelle del:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af dagsorden
  4. Godkendelse af formandens skriftlige beretning
  5. Indkomne forslag (skal være JKL i hænde senest den 25. april 2005)
  6. Godkendelse af regnskab
  7. Valg af formand (se nedenfor)
  8. Valg til bestyrelsen (se nedenfor)
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Bilag klubbens vedtægter.

Af hensyn til frokostarrangementet - i år i restauranten - bedes du tilmelde dig på mail til jkl@imm.dtu.dk senest fredag den 20. april 2007 (de sidste par år har der været en del tilmeldte, der alligevel ikke dukkede op - det koster klubben mange penge). Du kan tilmelde dig generalforsamlingen minus frokost, hvis du ønsker det.  

Venlig hilsen og på gensyn,

Janne Kofod Lassen, TRValget:

Formand Janne Kofod Lassen  -  er på valg - stiller op

Næstformand Annette Bærentzen  - er ikke på valg

Kasserer Gitte Hammertoft -  er ikke på valg

Best. Medlem Jette Hoffmann - er på valg - ønsker ikke at genopstille/forlader DTU

Best. Medlem Lotte Tefke - er ikke på valg 

Best. Medlem Tove Søskov Jakobsen - er ikke på valg 

Best. Medlem Anni Christensen - er på valg - ønsker ikke at genopstille

Suppleant Judith Selk Albertsen -  er på valg

Suppleant Vivi Jessen - er på valg 

Revisor Kirsten Graae - er på valg  - genopstiller ikke

Revisorsuppleant  Erik Vang Olsen - er på valg

Der skal vælges en formand for 2 år. Derudover skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant – alle for 1 år.


jkl 7. april 2007