fyrtårn       HINK - HK-klubben på Sletten/DTU


GENERALFORSAMLING 2006

HK-klubben afholder ordinær generalforsamling

ONSDAG den 3. maj kl. 10.30-12 i lokal 1, bygning 101
Der serveres frokost i forbindelse med generalforsamlingen

DAGSORDEN:

TEMA:  Hvad er det egentlig vi skal udvikle os til?

Ca. kl. 11.05: den formelle del:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af dagsorden
  4. Godkendelse af formandens skriftlige beretning – udsendtes inden mødet (indlægges på denne side)
  5. Indkomne forslag (skal være JKL i hænde senest den 25. april 2005)
  6. Godkendelse af regnskab
  7. Valg af formand (se nedenfor)
  8. Valg til bestyrelsen (se nedenfor)
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Bilag klubbens vedtægter.

Af hensyn til frokostarrangementet bedes du tilmelde dig på mail til jkl@imm.dtu.dk senest onsdag den 27. april 2006 (de sidste par år har der været en del tilmeldte, der alligevel ikke dukkede op - det koster klubben mange penge). Du kan tilmelde dig generalforsamlingen minus frokost, hvis du ønsker det.  

Venlig hilsen og på gensyn,

Janne Kofod Lassen, TRValget:

Formand Janne Kofod Lassen  -  er ikke på valg

Næstformand Annette Bærentzen  - er på valg - stiller op

Kasserer Bente Hansen -  er på valg - ønsker ikke at genopstille som kasserer - Gitte Hammertoft stiller op som kasserer

Best. Medlem Jette Hoffmann er  ikke på valg

Best. Medlem Gitte Hammertoft er på valg  - Lotte Tefke stiller op

Best. Medlem Tove Søskov Jakobsen er  på valg  -  Tove Søskov Jakobsen  stiller op

Best. Medlem Anni Christensen er ikke på valg

Suppleant Judith Selk Albertsen er på valg

Suppleant Lotte Tefke er på valg 

Revisor Kirsten Graae er på valg – stiller op

Revisorsuppleant  Erik Vang Olsen - er på valg

Der skal vælges en næstformand for 2 år. Derudover skal vælges 1 kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant – alle for 1 år.


jkl 7. april 2006