fyrtårn       HINK - HK-klubben på Sletten/DTU


GENERALFORSAMLING 2005

HK-klubben afholder ordinær generalforsamling

TIRSDAG den 3. maj kl. 10.30-12 i lokal 1, bygning 101
Der serveres frokost i forbindelse med generalforsamlingen

DAGSORDEN:

TEMA: HINKs handlingsplan - kompetenceudvikling

Ca. kl. 11.05: den formelle del:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af dagsorden
  4. Godkendelse af formandens skriftlige beretning – udsendt inden mødet
  5. Indkomne forslag (skal være JKL i hænde senest den 25. april 2005)
  6. Godkendelse af regnskab
  7. Valg af formand (se nedenfor)
  8. Valg til bestyrelsen (se nedenfor)
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Bilag klubbens vedtægter.

Af hensyn til frokostarrangementet bedes du tilmelde dig på mail til jkl@imm.dtu.dk senest onsdag den 27. april 2005 (de sidste par år har der været en del tilmeldte, der alligevel ikke dukkede op - det koster klubben mange penge). Du kan tilmelde dig generalforsamlingen minus frokost, hvis du ønsker det.  

Venlig hilsen og på gensyn,

Janne Kofod Lassen, TRValget:

Formand Janne Kofod Lassen er på valg - stiller op

Næstformand Annette Bærentzen er ikke på valg

Kasserer Bente Hansen er ikke på valg

Best. Medlem Jette Hoffmann er på valg

Best. Medlem Gitte Hammertoft er ikke på valg

Best. Medlem Tove Søskov Jakobsen er ikke på valg

Best. Medlem Anni Christensen er på valg

Suppleant Judith Selk Albertsen er på valg

Suppleant Lotte Tefke er på valg

Revisor Kirsten Graae er på valg – stiller op

Revisorsuppleant Jane Engelund Poulsen er på valg –  har forladt  DTU

Der skal vælges en formand for 2 år. Derudover skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant – alle for 1 år.