fyrtårn HK-klubben på Sletten/DTU


GENERALFORSAMLING 2004

HK-klubben afholder ordinær generalforsamling

TIRSDAG den 4. maj kl. 10.30-12 i lokal 1, bygning 101
Der serveres frokost i forbindelse med generalforsamlingen

DAGSORDEN:

TEMA: At udvikle sig med arbejdspladsen

Ca. kl. 11.05: den formelle del:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Godkendelse af formandens skriftlige beretning – udsendt inden mødet
 5. Indkomne forslag (skal være JKL i hænde senest den 26. april 2004)
 6. Godkendelse af regnskab (og med underskrifter regnskab)
 7. Valg af næstformand (se nedenfor)
 8. Valg af kasserer (se nedenfor)
 9. Valg til bestyrelsen (se nedenfor)
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Bilag klubbens vedtægter.

Af hensyn til frokostarrangementet bedes du tilmelde dig på mail til jkl@imm.dtu.dk senest fredag den 30. april 2003

Venlig hilsen og på gensyn,

Janne Kofod Lassen, TRValget:

Formand Janne Kofod Lassen er ikke på valg

Næstformand Annette Bærentzen er på valg – stiller op

Kasserer Bente Hansen er på valg – stiller op

Best. Medlem Jette Hoffmann er ikke på valg

Best. Medlem Gitte Hammertoft er på valg – stiller op

Best. Medlem Tove Søskov Jakobsen er på valg – stiller op

Best. Medlem Anni Christensen er ikke på valg

Suppleant Judith Selk Albertsen er på valg – stiller op

Suppleant Lotte Tefke er på valg – stiller op

Revisor Kirsten Graae er på valg – stiller op

Revisorsuppleant Jane Engelund Poulsen er på valg – stiller op

Der skal vælges en næstformand for 2 år og en kasserer for 2 år. Derudover skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant – alle for 1 år.