HINK - HK-klubben på Sletten/DTU
 

FORMANDENS BERETNING 2002/2003


Jeg vil tage udgangspunkt i sidste års beretning - en lang sag, hvor scenen blev sat. Rammerne for det nye DTU og de tanker og forhåbninger, der var på det tidspunkt. Nu kan vi se tilbage på et meget aktivt år og samtidig et anderledes år i forhold til tidligere.
 

HOVEDSAMARBEJDSUDVALGET - SAM
 

Vi har i mange år efterlyst synlig ledelse, der viser vejen, så vi alle kan gå i samme retning. Det mener jeg, vi har fået. Jeg skal love for de tager fat, og det kan gøre ondt engang imellem. At få en ny kultur kræver sin kvinde/mand. Jeg oplever nu, at der i SAM er mulighed for at køre sin sag og få ørenlyd.. Sagen om kompetencefonden er et glimrende eksempel. Der skulle noget knofedt til, men nu kan vi sole os i resultatet. Jeg havde punktet på dagsordenen i SAM 2 gange, da de ikke forstod budskabet første gang. Artiklen i Sletten banede vejen for de af jer, der stod på sidelinien og manglede et lokomotiv at sætte vognene til. Dorte Skovgaard, DTV, der havde prøvet processen fortalte os andre på et klubmøde, at det var overkommeligt og muligt at søge penge, og endelig har vi fået realiseret vor drøm om en udviklingskonsulent (vi fik bevilget en for 3 år siden af den tidligere rektor) - der er ansat hele 2. Jo på DTU blæser udviklingens vinde. Flere ansøgninger til kompetencefonden er undervejs, og processen fortsætter, så det er bare med at komme i gang.

Vi har nu flere muligheder for at måle kompetenceudviklingsbehovet. "Mål og virkemidler" - institutternes udviklingskontrakt - er en af dem, og jeg kan kun anbefale at I deltager, når den skal evalueres og fornys. En anden mulighed er MUS. Ikke alle steder fungerer det efter hensigten, men vi er på vej. Jeg er sammen med min afd. leder ved at udvikle GRUS (gruppeudviklingssamtaler), noget der også foregår andre steder på DTU. Tanken er, at hvis vi som gruppe kan finde de sider, der skal udvikles, har vi som enkeltpersoner et langt bedre pejlingspunkt, når vi skal kompetenceudvikles. Endelig har HINK i mange år efterlyst lederudvikling. Det foregår nu.

 

En antonym jobbørs på DTUs interne net er også noget, vi har fået gennemført i år. Det er så nyt, at der ikke er blevet meldt ud om proceduren endnu. Da jeg gennem mit arbejde oplever personer, der kommer i klemme pga. flytninger/sammenlægninger/nyansættelser har jeg bedt om den mulighed, at vi, hvis vi ønsker at flytte os, kan lægge vort CV anonymt på CWIS'en. Så kan andre, når de har brug for en ny medarbejder, slå op og se, om der er en profil, de kan bruge. Det er vigtigt, at CV'et er generelt, så vi ikke udstiller os på vor nuværende arbejdsplads. Vi arbejder på at få det etableret i øjeblikket. Målet er, at det virker fra 1. maj 2003.

 

Derudover arbejder vi på en ny personalepolitik. Jeg har meldt mig ud af skrivegruppen, pga. megen aktivitet andre steder, men det kommer i SAM flere gange, og her vil jeg være med i diskussionen. Jeg synes, Personalepolitik er noget af det vigtigste på en arbejdsplads, og jeg håber, vi får skrevet en, der vil blive benyttet i ALLE forhold. Jeg har ladet mig fortælle, at der kun skal være een politik, alle underpolitikkerne, der er skrevet decentralt, skal afvikles.

 

NY LØN

 

En anden sag, der har taget rigtig lang tid i år, er etablering af ny løn. Vi er 2 fra HINK i udvalget - Annette er også med. Vi begyndte sidste sommer med at gå til orienterende møder, og i oktober begyndte vi en møderække, hvor vort mål var at have en lønaftale inden 1. januar 2003. Det kom nu ikke til at holde stik, og forløbet har været med forhindringer.

Med på sidelinien var alle HK-ansatte, der på et møde i november fik en orientering og en dialog med STIG RAFF om emnet. En uge senere holdt vi en workshop for medlemmer i TR-huset, hvor vi havde en brainstorming vedr. funktions- og kvalifikationstillæg.

Vi var tilfredse med det udkast, der lå sidst i januar 03, det var operationelt, og det blev sendt til høring hos personalechefen, der ikke sidder med ved bordet. Først i marts fik vi at vide, at der var problemer. Direktionen har indført et paradigma, hvilket betyder, at der ikke skal være underpolitikker til politikker på DTU. Det lyder jo fornuftigt, men da man i dette tilfælde kaldte lønaftalen for en dellønpolitik, så skulle der følgelig ikke laves nogen. Lønaftalen lå på gulvet. Efter et møde mellem HINK/TR og personalechefen, blev den båret op i udvalget igen, og vi arbejder nu videre på sagen.

Siden AC og LAB skrev deres dellønpolitik har DTU fået en overordnet lønpolitik - det er her forskellen er mellem vort forløb og de tidligere.
 
DTU-AKTIVITETER
 

I det sidste år har der været fyringsrunder. Ikke som vi plejer at se dem, som een stor sag, nu er det det enkelte institut/center/forvaltning, der kører sit eget løb. Det er kommet som perler på en snor i kølvandet på hinanden. Det har dog ikke berørt HK-kontor i nævneværdig grad. Vi er så alsidige, at vi kan forandre os, i takt med det der sker.

 

Som noget nyt er der også kommet nogle flexjobbere på vort område. Det er dejligt at se, at vi har mulighed for at hjælpe ansatte til stadig at have et meningsfyldt arbejdsliv, selv om de kører på nedsat kraft. TR er med i processen.

 

Lokalløn fyldte noget mere rent arbejdsmæssigt for TR. Vi forhandler nu decentralt - så i stedet for at gå til forhandling eet sted, så skal vi 15 steder nu, hvilket tager sin tid. Det har været ret givende at forhandle direkte med lederne. Det bliver mere personligt, og vi får da også lavet nogle strategier for enkelte personer, som vi forventer os noget mere af. Vi får en god del af kagen, og noget mere end da vi havde puljer. Jeg kan kun opfordre til, at I selv er på banen og bliver synlige mht. jeres arbejde og er aktive omkring løndannelse.

 

Noget, jeg har glædet mig over, er den øgede information, vi får. OK Rom blev ikke bygget på een dag, men også her er vi på vej. Sletten har fået et løft i den rigtige retning, det ugentlige informationsbrev er et godt supplement. Rektors infomøder efter bestyrelsesmøderne er bestemt et godt tiltag - her kan vi få dialog. Derudover glæder det mig, at Rektor som opfølgning til strategiplanen tager ud på alle institutter og hører noget om deres syn på sagen. Det er for mig synlig ledelse. Det er så ikke alle, der forstår at spille med, men det kommer forhåbentlig. Vi skal jo lige vænne os til de nye forhold.

 

I forbindelse med strategiplandrøftelserne i SAM spurgte jeg bl.a. Rektor om, hvor den enkelte kunne se sig selv. Han stillede mig et spørgsmål som svar: Hvem, synes du, skal definere din gruppe - personaleforvaltningen eller dig selv? Så HINKs bestyrelse vil med dette som udgangspunkt gå i gang med at beskrive vort område. Vi vil meget gerne have jeres hjælp, og det bliver det førstkommende arbejde. Nu har vi chancen for at blive synlige i vore omgivelser.

 
 

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ
 

Klubben har tidligere taget emnet op, og emnet er vigtigere end nogen sinde. Alle de forandringer, vi er ude for i disse år, påvirker os på en anden måde end tidligere. Jeg bruger rigtig meget tid på personer, der ikke kan få hverdagen til at være noget positivt. Der er forskellige grader af problemer.

Jeg coacher flere personer i øjeblikket.

Jeg er mediator/personen i midten enkelte gange, hvor leder/medarbejder har et problem, der skal tales igennem.

Det er ikke problemfrit at få nye administrationschefer kilet ind mellem institutlederen og HK'erne. Det er HK'erne, der i rigtig mange år har kørt institutterne rent administrativt. Ingen har blandet sig synderligt i området tidligere, og nu kommer der så nogle, der mener, vi skal ledes. Den er svær. Selvfølgelig bliver sagen tacklet forskelligt de forskellige steder, men der er nogle generelle tendenser. Igen må vi konstatere, at forandringsledelse er svær.

Jeg mener, vi skal se lidt dybere i sagen om det psykiske arbejdsmiljø generelt i det kommende år. Det er ikke med på DTUs dagsorden, så vi må klare os selv. Foredraget på generalforsamlingen er et led i disse bestræbelser. Andre foredragsholdere kan komme på banen.
 

Vi kan gøre meget selv i dagligdagen f.eks. har jeg haft et møde med en gruppe fra et institut i TR-huset. Nogle gange skal der bare skabes et forum for en diskussion og en belysning/afklaring af problemerne, før vi selv kan gå hjem og arbejde videre med sagen. Det er ofte godt at se på problemerne, inden de bliver for store og bliver til sager.

 
 

HINKs BESTYRELSE
 

Bestyrelsen har holdt 4 bestyrelsesmøder i år.

Året begyndte med et forslag fra DTV om en fusion. Det blev dog ikke til noget. DTV har efterfølgende fået en anden status, der er lig et institut/center. Derfor sidder Else (TR på DTV) nu med ved vort bord vedr. lønaftale. Hun har ellers skrevet sin egen, fordi vi ikke har kendte til den nye status.

Vi eksperimenterede med tidspunktet for julemødet, og det viste sig, at det ikke faldt i folks smag. Vi måtte aflyse. Nu ligger der en masse julepakker og venter på, at det bliver jul igen.

Vi har holdt forskellige klubmøder - allerede nævnt andre steder i denne beretning. - og jeg har holdt et møde for LSU-medlemmerne. Vi aftalte en ny velkomstprocedure for nyansatte således, at de udover at få et velkomstbrev også får en folder fra HK med en indmeldelsesblanket. Det er meningen, at personerne skal bydes velkommen af LSUmedlemmet på stedet.

Jeg deltog i det første møde i ADM's nye tiltag. LSUmedlemmerne holder møde i kantinen en gang om måneden for de medlemmer, der har lyst til at spise frokost sammen med dem. Her bliver de sidste nyheder udvekslet.

 

Der er nok at tage fat på i det nye år. Jeg har skitseret nogle af tingene i denne beretning. Generelt vil jeg sige, at vi skal være bedre til at gå på banen/dialog. Vi skal også passe på, at vi ikke bare bliver brokkere af vane. Jeg har set, at tingene virkelig kan udarte, fordi vi ikke er bevidste om, at vi selv kan gøre noget for at få en forandring. Du kan ikke lave om på andre. Hvis du vil have forandring skal du selv handle/skifte adfærd. Så er andre nødt til at forholde sig til dig på en ny måde, og det skaber forandringen i dine omgivelser.

Vi skal også være synlige og fagligt stolte. Det bliver det første, vi tager fat på i det kommende år. Arbejdet kan også bruges i forbindelse med ny løn og tillæg.

 
 

Lyngby den 16. april 2003

Janne Kofod Lassen