HINK - HK-klubben på Sletten/DTU

GENERALFORSAMLING 2002

HK-klubben HINK afholder ordinær generalforsamling,

Onsdag den 22. maj 2002 kl. 10:30 - 12:00 i auditorie 42, bygning 302
Der serveres frokost under generalforsamlingen

Jeg skal gøre opmærksom på, at der for medlemmer vil blive anmodet om tjenestefrihed til at deltage i generalforsamlingen.

DAGSORDEN:

TEMA: Forandringer fryd og forbandelse - Finn Kistrup
ca. kl. 11.30: Den formelle del:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Godkendelse af formandens skriftlige beretning - udsendt med indbydelsen
 5. Indkomne forslag (skal være JKL i hænde senest den 8. maj)
 6. Godkendelse af regnskab
 7. Valg af stedfortræder (se nedenfor)
 8. Valg af revisor (se nedenfor)
 9. Valg til bestyrelsen (se nedenfor)
 10. Valg af Revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt
Bilag:
Formandens beretning
Klubbens vedtægter
Regnskab 2001

Venlig hilsen og på gensyn,
Janne Kofod Lassen, TR

Af hensyn til frokostarrangementet bedes du tilmelde dig på mail til jkl@imm.dtu.dk senest fredag den 17. maj 2002.

Valget:
Formand Janne Kofod Lassen er ikke på valg
Næstformand Annette Bærentzen er på valg  (vælges for 2 år) - stiller op
Kasserer Bente Hansen er på valg (vælges for 2 år) - stiller op
Best. medlem Annette Bendtsen er fratrådt i 2001 (blev valgt for 2 år i 2001) der skal vælges en ny for 1 år - Jette Hoffmann (tidligere suppleant) - stiller op
Best. medlem Gitte Hammertoft er på valg (vælges for 2 år) - stiller op
Best. medlem Tove Søskov Jacobsen er på valg (vælges for 2 år) - stiller op
Best. medlem Anni Christensen er ikke på valg
Suppleant Lizzi Allesen-Holm er på valg (vælges for 1 år) - stiller op
Suppleant Jette Hoffmann stiller op som best.medlem og bestyrelsen peger på Lotte Tefke (vælges for 1 år) - stiller op
Revisor Kirsten Graae er på valg (vælges for 1 år) - stiller op
Revisorsuppleant Ulla Nørhave er på valg (vælges for 1 år) - stiller op

Der skal vælges 1 stedfortræder og 1 kasserer for 2 år. Derudover skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 best.medlem udskiftes/vælges for 1 år. Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant - alle for 1 år.sidst revideret den 7. maj 2002  jkl@imm.dtu.dk