KORT HISTORIE OM ENNEAGRAMMET
Enneagrammet er en personlighedsteori med meget gamle traditioner, der har fundet vej ind i den moderne psykologi.

Ordet Enneagram kommer fra 2 græske ord og begyder simpelthen "9 punkts diagram". Kendskab til Enneagrammet går måske flere tusinde år tilbage.

Før der var noget, der hed psykologi, og psykiatri var selvudvikling en spirituel rejse. Det er det stadig, men vægtningen er gået tabt. I gamle dage gik du til din præst eller spirituelle rådgiver for at blive vejledt på livets vej.

I flere århundreder var Enneagrammet først og fremmest en mundtlig undervisning/lære, som gik fra mund til mund. Først i nyere tid er Enneagrammet blevet formuleret på skrift og er nu tilgængeligt i hele sin udformning, så alle kan studere det.

Den første populære bog udkom i 1984 og nu er der mange bøger og undervisningsmidler til Rådighed.

Enneagrammet har bevæget sig fra at være en hovedsagelig spirituel sag til at være et bredt focus på menneskelig natur, og hvordan vi alle kan vokse mod vort højeste og bedste "selv".

Som en personlighedsteori er Enneagrammet en typelære. Det fortæller os om forskellige typer af mennesker.

En typelære er et system til klassifikation af data i et forsøg på at forbedre forståelsen. En typelære tager et udvalg af elementer og ser efter bestemte almindelige, stabile karakteristica, som kan grouperes i primære kategorier eller typer. Hver type gives et navn som en mærkat på disse grupperinger af stabile træk.

I processen bliver noget fundet og noget går tabt. Der er en gevinst i generel forståelse, men et tab af subtile differentierede detaljer. Dette kan ses i typelære om træer:

Hvis du ønskede at forstå en skov ville typelære om træer hjælpe. Du kunne groupere visse faste træk og mærke det pinjetræ, mens andre grupper af træk ville være egetræ og endnu andre elmetræer. Så går du ud i skoven med denne typelære og kan identificere det ene træ fra det andet. Forståelsesniveauet vil stige. Du kan skelne træerne fra skovens øvrige træer. Hårfine detaljer vil mangle, men overblikket vil hjælpe til en generel forståelse.

Når vi placere noget i en typelære betyder det ikke en forringelse af dets individualitet. Et pinjetræ adskiller sig fra alle andre pinjetræer og alligevel har det mere til fælles med andre pinjetræer end med egetræer. Når du finder din personlighedstype, kan du forstå dig selv og andre kan forstå dig uden at det unikke ved dig går tabt.

Du kan forstå dig selv bedre og er nu i stand til at tage skridt til forandring og udvikling.


opdateret 21. november 2000 af jkl@imm.dtu.dk     .