logo 
VIND I ØRESUND        

logo

EUflag
                                          
 Retur til forsiden
dtu logo
dtu

Et samarbejdsprojekt om vindkraft
mellem
DTU og LTH   2008-2011
Projekt nr. 15674 - IMM

LTH logo

 Styregruppemøde 23. november 2009 kl. 10-13

Mødet afholdes hos DTU Informatik i rum 053 bygning 305


gruppebillede
Frokost på dansk vil blive serveret
kl. ca. 12, i mødelokalet.

Deltagere:
Georg Lindgren (GL), Erik Lindstrom (EL), LTH
Henrik Madsen (HM), Pierre Pinson (PP),
Janne Kofod Lassen (JKL), IMM
Peter Stenild Matthesen (PSM), IMM-ØKO - afbud
Henrik Bendner (HB), Risø - ikke mødt
John Eli Nielsen (JEN), og Morten Sadolin (MS), DTU Elektro

jklIndkaldelse og referat JKL
Dagsorden:

1) Velkomst (HM)
- Ny projektpartner - Elteknik fra LTH
- Kort status

2) Administrative punkter:
- Rekvisition (GL)
- Udforming af rapport, der skal vedlægges rekvisitionen (GL)
- Kommunkationsplan (GL)

3) SYSLAB - Udførte forsøg og resulterende data (HM)

4) SYSLAB - Planer for modeller for Flexhouse (HM / PB)

5) SYSLAB - Planer for nye tilslutninger af elbiler (HB)

6) Data og/eller forsøg på Bornholm (JEN)

7) Samarbejde med Elkraftteknik på LTH (Skal bla. styrke mulighederne for demonstration i større el-systemer).

8) Planer for EU workshop under INTERREG-projektet til marts. I samarbejde med EU's Joint Research Center.

9) Planer for møder med relevante firmaer

10) Kommunikationsplan (GL, PP, EL og HM)

11) Næste møde

12) Eventuelt.

REFERAT af mødet:
Ad 1: HM bød velkommen og beskrev dagsordenen.
- Et nyt projektmedlem.
Styregruppen var enige om at udvide projektdeltagerne med en ny partner: Olof Samuelsson, fra IEA, LTH, som også træder ind i styregruppen. Økonomisk hører OS under de 50% på LTH-siden. GL og EL aftaler fordeling.

- HM gav en kort status på projektet. Se slides. Vi kom ind på baggrunden for projektet.

JEN nævnte de 3 piller/elementer i projektet: Undervisning - Demonstrationer - Møder - formidling. 
GL mente det er vigtigt at huske, at projektet handler om samarbejde og kommunikation OM forskning. Selve forskningen bliver finansieret af andre midler.

JEN efterlyste overblik, mål for projektet og orientering om budgettet. Det blev også konstateret at JEN har fået tilsendt alt materiale.
JEN ønskede 2 linier slettet fra referatet af styregruppemøde afholdt den 20. april 2009. Der havde været høring på referatet. (Dette er efterfølgende blevet gjort, og det rettede referat har erstattet det oprindelige referat på web. jkl opfølgning)

Vedr. Projektledelse:
Det er vigtigt at få Bornholm med. Det giver en afgrænset måleenhed, der dækker 1% af den danske befolkning.
Der indgår et forecasting tool.
Der kan købes software gennem projektet.
PW installation vedr. vind- og solenergi.

HM udtrykte vigtigheden i, at vi ikke begrænser forskningen, da dette projekt handler om samarbejde og kommunikation.

Vedr. Kurser:
- HM ønsker en integration mellem Elektro - LTH - Informatik i forbindelse med forecast og windintegration.
- JEN nævnte at kursus afholdt af JEN og Esben Larsen skal have fornyet undervisningsmaterialet. Der er kursusplaner for Wind Power Engineering med Jørgen Svensson i 2010.

Vedr. externe partnere:
Vestas har fået information om VIND I ØRESUND projektet.
HM har kontakt til Siemens vedr. spatial-temporale modeller.
HM har 5 EU projekter og 2-3 PHD projekter, der arbejder med disse emner.
PP har flere projekter, der handler om windpower forecasting.
HM arbejder med dynamiske modeller og med energisignaturer for boliger. Her kommer forskningsmidlerne bl.a. fra Elsparefonden.
JEN har fået en henvendelse fra Edison vedr. El-biler.

MS har lavet egen status på projektet:
  1. Vi har lovet at forsøge at få LTH som medlem i Forskningskonsortiet for Vindenergi.
  2. Vi skal udbyde et eksisterende kursus "Elkraftsystem" for studerende på LTH.
  3. Masterprogrammet Wind Engineering skal tilpasses og gøres tilgængeligt for studerende ved LTH.
  4. Bornholmsprojektet er integreret i Vind i Øresund. Udgangspunktet kan ses her og projekt med Olof Samuelsson, LTH kan ses her(Det er udgangspunkt for et samarbejde mellem projektdeltagerne, som skal defineres. jkl opfølgning )
  5. Vi har udlovet en workshop ved COP15. (HM deltager tirsdag den 8. december i Den Sorte Diamant i "Smart Green Home 09 - A Symposium for Policy, Education, Science and Practice" hvor han i programmet er nævnt således: 12:05pm - 12:35pm Danish Professor Henrik Madsen, Technical University of Denmark IT-solutions for energy systems with a large penetration of renewable energy. Se hele programmet her. jkl opfølgning)
  6. Deltagelse i internationale konferencer som EWEC og IEEE PES kan dækkes af Vind i Øresund.
  7. Der skal uddannes 10 PHD'er under Vind i Øresund (Nej, de vil arbejde i forbindelse med de projekter vi samarbejder om. jkl opfølgning)
  8. Kundskabsopbygning vedr. håndtering af store mængder vedvarende energi i eksisterende el og varmesystemer. (Her indgår Bornholm. Der er aftalt møde med Bornholms kommune den 14/12/09  jkl opfølgning)
  9. Vi skal arrangere 2 konferencer/workshops/seminarer pr. år under hele projektperioden.
  10. Budgettet for DTU i ansøgningen/kontrakten er ikke opdelt i Elektro/IMM/Risø - det er medfinensieringen derimod. (Der skal hurtigst muligt indkaldes til et møde, hvor vi sætter fordelingsprocenter på bevillingen. Ved den tidligere model var den Electro og Informatik hver 45% og Risø 10%. Vi skal have fundet en fordeling efter den nye model. Der indkaldes til et møde snarest. jkl opfølgning)
Vedr. Konferencer:
PP har deltaget i flere. Kommer til at stå i rapportering.
PP gjorde reklame for konference i TALIN 2010 - indkald er efterfølgende sendt pr. mail til gruppen:
Subject: The 12th International Symposium on District Heating and Cooling,
    Sept. 2010
From:    dhc@ttu.ee
Date:    Wed, November 18, 2009 3:17 pm
To:      dhc@ttu.ee
--------------------------------------------------------------------------

Dear Colleagues,
we are writing to invite you to participate and to submit your abstracts to the 12th International Symposium on District Heating and Cooling that will be held on September 5-7, 2010 in Tallinn, Estonia.
Symposium is organized by Tallinn University of Technology and Nordic Energy Research Primary Energy Efficiency project group.

The general idea of the symposium is to bring together academic and industrial researchers from different countries to keep in touch with the latest research and development trends in the field of district heating and cooling.

Important dates are
February 15th, 2010 Abstract submission
March 1st, 2010 Abstract acceptance
April 30th, 2010 Full papers submission
June 15th, 2010 Full paper acceptance

For more information on the 12th International Symposium on District Heating and Cooling please visit website http://www.dhc12.ttu.ee and contact us by email dhc@ttu.ee

Sincerely,
PhD Anna Volkova, Symposium Coordinator, Tallinn University of Technology,Department of Thermal Engineering +3725582866, dhc@ttu.ee
Slides
SLIDES
Ad 2: GL fortalte om de forskellige formularer der skal bruges.
Vi skal indsende en rapport hver 6. måned. Første gang er det efter et år. og deadline er pr. 1/12 2009. (Her er dog sket en misforståelse og vi har derfor deadline den 08/12/09 til Georg. jkl opfølgning)
Timesedlerne skal udfyldes pr. måned i den lokale mønt og først til sidst kan de omregnes til EURO - da det er kursen i den sidste måned, der gælder for hele perioden.
Overhead er en fast % af lønnen. F.eks. er kontorleje 12.11% og adm. og fotokopiering 4.5% af lønningerne.
Det er vigtigt, at der på vore fakturaer, der skal dækkes inden for projektet, står "Interreg, VIND I ØRESUND".
Udgifter må ikke være dækket af andre EU-projekter.
Kun rejser inden for regionen kan dækkes af projektmidler.

Aktivitetsrapporter:
Hver skriver med det samme deres rapport og sender til GL, som sammenskriver alt før jul.
GL sørger for en tillægsansøgning for at få inkluderet Olof Samuelsson i projektet.

Vedr. Kommunikationsplan:
HM nævnte: Kinabesøg - besøg fra Visit Denmark og Bogen for Gymnasieelever, skrevet på Informatik: Matematiske Horisonter . Denne bog er et godt eksempel. Kan vi gøre det samme inden for vort projektområde?
(Bogen er skaffet til alle i styregruppen. jkl opfølgning)

Ad 3,4: HM fortalte om SYSLAB projektet og de mange demonstrationsforsøg. Slides
Ad 5: HB deltog ikke.
Ad 6: -JEN fortalte om Bornholmprojektet, som er udgangspukt for den fremtidige arbejde. Slides fra decembermødet må nu lægges på web - fil som fremvist på dette styregruppemøde fremsendes til JKL. En gammel rapport fra 1986 lægges også på web under decembermødet.
-JEN kom ind på vindmøller og spørgsmålet om det skal laves om eller om man kunne gøre noget andet? Der er en studerende på netsiden i forbindelse med Bornholm, men ikke på maskinsiden. Problemstillinger af forskellig art bl.a. mistede data. På kurset i sommer sponsoreret af ABB blev der bygget bro til Olof Samuelsson.
-Der blev afholdt en konference på Bornholm i september 09. Beklageligvis blev turorial på vind aflyst. Det var her samarbejdspartnere fra dette projekt skulle deltage.
-Nordic Vind Power Conf blev gennemført i samarbejde med IDA.
-Slides fra JEN indpasses in Interreg projektet med logoer osv.
JEN afholder et møde med Olof Samuelsson om nogle dage, hvor der skal diskutteres og planlægges for Bornholm - prognogser og belastninger. MS sætter et møde op med parterne og Bornholms Kommune. (Det er den 14/12/09)

Den efterfølgende diskussion:
Der var et ønske om, at vi skal arbejde os hen mod et bedre samarbejde projektparterne imellem.

Interreg er ikke, hvad vi gør, det er noget nyt, vi skal gøre sammen.
Slides
Ad 7: JEN fortalte, at han havde fået kontakt til Olof Samuelsson i forbindelse med et møde på Bornholm. De skal om et par dage tale om det kommende samarbejde på et møde i Lund.

Ad 8:
Workshop om power til elbiler 10-12 marts 2010 på DTU. Hans Bloem ISPRA repræsenterer EU i dette og sætter mødet op på web. Forslag til relevante personer, vi skal invitere, er velkomne. Projektet kører i Interreg
-projektets regi. Se web site:
http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/
Formål og mål skal præciseres i programmet.

AD 9:
Ken Martin kommer på besøg. PP går til møde med ham. Tilbagemelding?
Samarbejde med Chalmers. Vi skal kontakte relevante virksomheder og myndigheder.
Hvem skal vi kontakte? Først? i hvilken rækkefølge?
Forecasts - parallelt.
Vigtigt at kontakte Vestas som ejer alle instrumenterne på Bornholm - dem vil vi gerne benytte i hele prioden. MS sætter et møde op.
Også vigtigt at kontakte Siemens. HM kontakter dem.
EL og HM holder møde med Energi Opticon og ENFOR.
JEN nævnte, at det også er vigtigt at se på bølgehøjde i forhold til Bornholm.

AD 10:
Hvad vil vi gøre?
PP har undervist i vind i Seattle og Saragotta (Spanien).
Seminarer og sommerkursus i Vind.
Hvem kommunikerer vi med:
HM taler i et udvalg i ministeriet Invest in DK om at deltage i Shanghai i EXPO 2010. Der må også være noget der hedder Invest in SE?? Det skal hurtigt undersøges.
MS foreslog at benytte sig af forskellige nyhedskanaler:
Rapidus journalist - newsletter - Ingeniøren - COP15 newspaper (HM fortæller om Interreg projektet i sit indlæg 8.DEC09).
Målgruppe power experts and statisticians.
Vi kan fortælles, at vi eksisterer, og hvad vi laver.

SLIDES
AD 11:
Næste møde bliver Tirsdag den 9. februar 2010 i Lund.

AD 12:
Intet.

kort oresundsbroen hav

Sidst opdateret 10.DEC09 rettet 9.JAN10
jkl@imm.dtu.dk