logo 
VIND I ØRESUND        

logo

EUflag
                                          
 Retur til forsiden
dtu logo
dtu

Et samarbejdsprojekt om vindkraft
mellem
DTU og LTH   2008-2011
Projekt nr. 15674 - IMM

LTH logo

 referat af møde 2. juli 2010 kl. 11-14 på IMM

gruppebillede
Deltagere:
Georg Lindgren (GL), LTH
Henrik Madsen (HM), Janne Kofod Lassen (JKL),
IMM DTU Informatik
Peter Stenild Matthesen (PSM), IMM-ØKOjklIndkaldelse og referat JKL


Dagsorden:
A) Partnerskabsagreement
B) Rekvisition og Revision
C) Rekvisition år 2
D) Kontrakt

REFERAT af mødet:
Ad.A)
Forslag fra LUND: Vi skal betale for opgaven - udbud fra 2 udbydere
Er tilfreds med, at der under punkt 8 står, at vi ejer det, vi har genereret.
Mangler IPR - noget vi bringer ind som er udarbejdet i forvejen. Kan det så bruges under projektet eller for altid?
Regler på DTU: Regler i kontrakten bør gælde alle i projektet.
Vedr. punkt 9: Acknowledgement i artikler vedr. støtte. AFI forslag (spørges).
Vedr. 10.5 kun agreement på engelsk
Vedr. 10.8 adresser fyldes ind
Vedr. 11: spørg AFI
Ad.B)
Revisor giver besvær vedr. overhead. Guidelines tolkes forskelligt. Max % for overhead.
Georg har indsendt et forslag med bemærkninger. Vi behandler DTU "minus overhead" til vi bliver enige om, hvordan det beregnes. Skal vi have et møde med revisor? Agreement skal underskrives før vi får penge.
Ad.C)
Et internt system som DTU tidsregistrering får ingen indflydelse.
Bemærk at timeberegningsmetoden er ændret fra 1924 timer/år til 1650 timer/år.
Vi skal køre i 12 mdr. = en periode.  Mail om det fra Georg til Peter. Aflevering af regnskab medio november.
Ad.D)
Der skal ikke foretages kontrakttillæg/-ændringer. Nye tiltage kan indeholdes i den nuværende.

kort oresundsbroen hav

Sidst opdateret 9. september 2010
jkl@imm.dtu.dk