Afsluttende møde den  7. November 2011

Den 7. november 2011 blev det store Interreg-projekt Vind i Øresund formelt afsluttet med et debatmøde og en reception på DTU Informatik. En række prominente og vigtige aktører inden for vedvarende energi sørgede for en livlig og perpektivrig debat, der lover særdeles godt for den planlagte høring i Landstingsalen efter nytår.


Debatmødet blev indledt af DTU’s nye prorektor Henrik Wegener, som faktisk ved denne lejlighed fik sin debut på sin nye funktion. Henrik Wegener sagde blandt andet:

Vind i Øresund følger smukt op på en lang historisk tradition for samarbejde mellem DTU og Lunds Universitet. Projektet er en uhyre vigtig brik i den politiske proces, der skal pege frem mod et fossilfrit samfund”.

Download publikationer og se hjemmesider på portalen for projektet.

Herefter tog ordstyrer Journalist Carsten Broder Hansen over

Efter indledningen var der præsentationer af projektets resultater og det fremtidige arbejde fra tre af de centrale personer i Vind i Øresunds Styregruppe:


 
Professor Georg Lindgren,
LTH
Slides
  
Professor Henrik Madsen,
DTU Informatik

  Slides 1  .Slides 2

Ass. Professor Olof Samuelsson, IEA LTH
Slides

De to regionale tekniske universiteter DTU og LTH er med i 70-80 % af samtlige europæiske forskningsprojekter inden for vindkraft og vedvarende energi. Vind i Øresund har løftet samarbejdet op på et nyt niveau, og debatmødets politiske deltagere bekræftede både lydhørheden og vigtigheden af at bevare det opnåede momentum til at skabe et endnu større poitisk fokus på vindkraftens potentiale.
Debatmødet der formelt afsluttede ”Vind i Øresund”, var samtidig en lejlighed for DTU’s prorektor Henrik Wegener og Lyngby Taarbæks borgmester Søren P. Rasmussen til at hilse på hinanden og bekræfte de videre samarbejdsmuligheder.

Tekst: Carsten Broder Hansen
Redaktion og design: Janne Kofod Lassen

Siden på Engelsk/this page in English.


Deltagerliste kan downloades her.


Se fotos fra afslutningen nedenfor
 Styregruppen