logo 
VIND I ØRESUND        

logo

EUflag
                                          
 Retur til forsiden
dtu logo
dtu

Et samarbejdsprojekt om vindkraft
mellem
DTU og LTH   2008-2011

Projekt nr. 15674 - IMM

LTH logo

 Møder afholdt i forbindelse med projektet
samt samarbejde vedr. undervisningsaktiviteter og demonstrationer
gruppebillede

Undervisningsaktiviteter:
02427 Advanced Time Series Analysis http://www2.imm.dtu.dk/courses/02427/
Kurset foregår skiftevis på LTH og DTU med studerende fra de to universiteter. Transport mellem de to lokationer.
Undervisere: Henrik Madsen, DTU og Erik Lindström, LTH.

024xx Stochastic Differential Equations. Kursus der lægger op til forecasting og modellering under brug af stokastiske differentialligninger. Kurset er afviklet første gang efterår 2009, og er under stadig udvikling.
Konfrontationsundervisning med udleveret forelæsningsnoter.
Underviser: Uffe Høgsbo Thygesen, DTU og Erik Lindström, LTH.

024xx Hidden Markov Models for Time Series. Kursus delvis web-baseret og delvis konfrontation - hvor deltagerne står for forelæsningen. Afviklet 1. gang på testniveau i foråret 2010. Underviser/koordinator: Henrik Madsen, Lasse Engbo Christiansen og Martin Wæver Petersen.

024xx Statistics in Finance. Kurset er udviklet i et tæt samarbejde mellem LTH og IMM-DTU. Pt. afvikles kurset primært som forelæsninger ved LTH. Materialet er i høj grad udviklet såvel i Danmark og Sverige. Underviser: Erik Lindström.

31783 Integration of Wind Power in the Power System.
Kurset foregår på CET/DTU med gæsteforelæsere fra IMM (Henrik Madsen) og
der er planer om også at invitere IEA, LTH (Olof Samuelsson og Jörgen Svensson).

Planlagt undervisning DTU/LTH:
 • Ikke-lineær tidsrækkeanalyse
 • Finansiel statistik 
 • Stokastiske differentialligninger
 • Hidden Markov Modeller
 • Extremværdianalyse (Status: Er under planlægning)
 • Spatio-temporale modeller (Status: Ikke påbegyndt)
Der eksperimenteres i øjeblikket med forskellige undervisningsformer. Flere af disse omhandler virtuel/elektronisk undervisning. Der er dannet et udvalg på IMM med forskellige indgangsvinkler på dette. Samtidig arbejder vi med 2 multimedie eksperter og forskellige andre interessenter for at løse problemstillingerne.plakat op

Demonstration
Bornholm
– Prædiktion af produktion og behov
– Optimering af produktion
– Planer for web applikation
Datamining på vindmøller og elsystemer
Risø - SYSLAB
– El-bil integration
– Dynamisk modellering af boliger
– Energisignaturer for boliger
– Opt. anvendelse af batteri-systemer
– Prædiktion af produktion af vedvarende energi

FACTS om SYSLAB

Baggrund

Risøs deltagelse i ”Vind i Øresund” har udgangspunkt i den eksperimentelle facilitet, SYSLAB. Denne facilitet bliver brugt både i forbindelse med eksperimenter og i forbindelse med fremvisninger/demonstration af teknologier til integration af vindkraft. Det er især Smart Grids teknologier og deres samspil med vindkraft der kan demonstreres. Der er som en del af aktiviteterne i ”Vind i Øresund” blevet gennemført eksperimenter og opbygget demonstrationer og visualisering af teknologierne i SYSLAB.

Planlagt kommunikation

Der er et meget stort besøgstal i SYSLAB. SYSLAB udgør derfor en attraktiv platform for at udbrede kendskabet til de teknologier der eller bliver arbejdet med i ”Vind i Øresund”.

Det væsentligste kommunikationselement er derfor demonstration af vindkraftintegration og smart grid teknologi for relevante personer der besøger SYSLAB. Det omfatter bla. studerende, virksomhedskontakter fra lokalområdet og internationalt samt andre nationale og internationale interessenter. Dette antal demonstrationer er forholdsvis stort, ca. 1-2 om måneden.

Et andet væsentligt element er præsentation på konferencer og workshops. Der er planlagt med 2-4 præsentationer per år.

Gennemførte præsentationer og demonstrationer

Risøs sktiviteter i ”vind i Øresund” har været præsenteret på den workshop projektet var medarrangør af i foråret 2010. der blev ligeledes gennemført et besøg for alle deltagere i workshoppen i SYSLAB.


Vidensformidling

Hjemmeside (IMM)
Postere
Workshops, konferencer.
Artikler, rapporter, mv
Konferencedeltagelse o.lgn.

Samarbejdspartnere
Dong Energy
Vattenfall
Energinet.dk
Energy Opticon
Enfor
E.ON Vind
Lunds Kommun
Länsstyrelsen i Skåne Län
Vækstforum Hovedstaden
Siemens Wind Power
Vestas Wind Systems


Kommende møde-planer
Workshops

Large test Facilities - 25-26 maj 2011
(Henrik Madsen - EU/Hans Blöm)
Windpower forecasting in practice
(Henrik Madsen for EU og  Kraftvarmeværker)
Energimærkning af bygninger
(Henrik Madsen for Center for energibesparelser, DTI, Kommuner, Regioner)

Sommerskole
Dynamiske modeller og forecasting
(afholdes ultimo juli eller primo august 2011)

Seminar
Undervisningsseminar (NOV10/JAN11)
Møder afholdt:
2008
 • Start-up møde for styregruppen - på IMM den 20. november 2008
 • Møde SYSLAB den 27. november 2008
 • Økonomimøde på LTH den 2. december 2008
 • Kick-off møde for en større forskerkreds fra DTU og LTH - på LTH den 18. december 2008 - indbydelse og referat
2009
 • Møde SYSLAB den 7. januar 2009 - FLEXHOUSE - referat
 • Styregruppemøde den 20. april 2009 på DTU Informatik referat
 • Styregruppemøde den 23. november 2009 på DTU Informatik indbydelse og referat
 • 8. december deltog Henrik Madsen i Workshop om Grøn-IT og integration af vindenergi. Afholdt i forbindelse med G15 topmødet i København på den Sorte Diamant. Arrangeret i samarbejde med GreenWave Reality og Elsparefonden. Artikel om mødet. HM slides.
 • Møde med Bornholm Kommune 14. december 2009
2010
 • Styregruppemøde den 26. februar 2010 på LTH, LUND Indbydelse og referat 
 • 29. april ”Workshop on Energy Storage for Intermittent Renewable Energy Sources” deltog Preben Nyeng, CET/DTU med foredraget ”Electricity Demand as Virtual Storage”
 • Workshop on "Electric Cars and integration of Renewable Energy at the 2020 Horizon", at the Technical University of Denmark in Lyngby, 10-12 March 2010. Organizer Hans Bloem, JRC European Commission, Henrik Madsen and Janne Kofod Lassen, Interreg "VIND I ØRESUND", DTU Informatics.I den forbindelse blev der gennemført et besøg for alle deltagere i workshoppen i SYSLAB på Risø. Presentations. Summary ReportProceedings findes under: NEW: Proceedings of EC - JRC and INTERREG IV workshop on “Electric Cars and integration of Renewable Energy at the 2020 horizon”, Lyngby, Denmark, 10 - 12 March 2010
 • 2. juni, workshop om lav- og testhus i Sissimiut, Grønland, Organisator: Henrik Madsen, m.fl. ca. 60 deltagere fra Danmark, Sverige og Grønland.
 • 21-23 Juni deltog SN Singh, CET/DTU i International Conference on Autonomous and Intelligent Systems (AIS 2010)  Paper: Modeling Control Situations in Power System Operations by A. Saleem, M. Lind and SN. Singh
 • 23-25 Juni deltog SN Singh, CET/DTU i 7th International Conference on the European Energy Market (EEM2010)Paper: Use of Demand response in Electricity Market: An overview and Key Issues, By SN Singh and Jacob Østergaard
 • Møde i Lyngby den 2. juli 2010 - Deltagere: Henrik Madsen, Georg Lindgren, Peter Mattesen og Janne Kofod Lassen. Første del handlede om økonomi og consortium agreement - 2. del handlede om undervisning. Et kort referat kan ses her.
 • 25-29. juli Power Energy Society General Meeting. Qiuwel Wu CET/DTU deltog med "The integration issues of large wind power plants"
 • 25-26 august deltog Bogi Bech Jensen, CET/DTU i Dansk Selskab for Vindenergis årlige conference med foredraget: "Why use Permanent Magnet Generators in Wind Turbines?”
 • 31. august - 3. september deltog Preben Nyeng, CET/DTU i UPEC 2010 (Universities Power Engineering Conference) med foredraget: “Design and Implementation of Frequency-responsive Thermostat Control”
 • Styregruppemøde den 13. september 2010 på IMM, Lyngby  Indbydelse og referat
 • 17-20. september deltog Lizhong Xu, CET/DTU i LSMS & ICSEE 2010 med foredraget "A coordinated heat and electricity dispatching model for Microgrid operation via PSO"
 • 4. oktober deltog Peter Bach Andersen, CET/DTU i 1st IEEE International Conference on Smart Grid Communications med foredraget "Facilitating a generic communication interface to distributed energy resources Mapping IEC 61850 to RESTful services"
 • 8. oktober deltog Henrik Madsen som gæsteforelæser på CET-vindkursus slides
 • 11-12. oktober 2010 - Dynastee netværk for dynamisk modellering af bygninger - en workshop afholdt af EU. Foregik i Bruxelles. Henrik Madsen, Peder Bacher og Philip Delff deltog med indlæg, hvor de henviste til Interreg-projektet.
 • 29. oktober deltager Henrik Madsen og Peder Bacher i workshop om etablering af Center for Bygningssimulering på DTU BYG. Et af vore demo-områder.
2011
 • 26. januar 2011 - møde Georg Lindgreen, Henrik Madsen, Janne Kofod Lassen vedr. undervisning. Mødet foregik i Lund.
 • EU workshop with DYNASTY 18-19 May, . Dynamiske Huse. Short Information and registration form
  Read more in the Flyer
 • 8. juni møde på Interregkontoret, hvor vi talte budget for resten af projektet og status i al almindelighed. Samarbejde med andre netværk. Deltagere: Louise Kjær, Karolina, Georg, Casper, Henrik og Janne.
 • 1. juli blev Carsten Broder Hansen ansat til at udbrede projektet.
 • 2. august koordineringmøde - IMM/CET. Erik Herse står for mødet den 24. oktober.
 • 29. august styregruppemøde. Se dagsorden/referat.
 • 22. september: Workshop on Modeling and simulation of modern electricity networks - by Vind i Øresund and partners at LTH, Lund  see more...

 • Slides to the above meeting from Henrik Madsen: Forecasting Wind and Solar Power Production   
 • 7. november: Afsluttende debatmøde med indbudte på IMM - indbydelse - referat her med slides og deltagerliste -
 • 30. november: Afholdes workshop hos DONG som i Lund ovenfor.


kort oresundsbroen hav

Sidst opdateret 30. november 2011
jkl@imm.dtu.dk