vindlogo VIND I ØRESUND

Projektet blev afsluttet 30.09.11

Activity Calendar


Se fortsættelsen på
http://vindioresund.imm.dtu.dk/logo

Læs om Interreg IVA i


flag


bogen/folderen
                                                                  
 
Det afsluttende møde blev afholdt den 7. november 2011 kl. 14-16 for en inviteret kreds
på DTU Informatik

Vind i Øresund har demonstreret en række af de vigtigste brikker for at opnå de politiske målsætninger om en fossilfri fremtid, som den er opstillet af de respektive regeringer og EU. Af de afgørende brikker kan nævnes forudsigelser af vindenergiproduktion i sammenhæng med forudsigelser af forbruget, samt nye metoer til at afpasse forbruget i forhold til den varierende vindenergiproduktion. Disse brikker, hvoraf de vigtigste vil blive fremlagt på afslutningsmødet, vil kunne danne baggrund for nye teknologsiske eksporteventyr af grøn teknologi, og de videnstunge elementer i løsningerne betyder, at Øresundsregionen med de ca. 140.000 universitetsstuderende, udgør den perfekte grobund for denne nye teknologi. Projeket har samtidig afdækket de nødvendige rammebetingelser i form af ændrede energiafgifter, dynamiske tariffer, samt nye former for multistrenget energiforsyning. Disse rammebetingelser vil blive fremlagt og diskuteret, og det er vigtigt, at såvel regionale og landspolitiske beslutningestagere hurtigst muligt deltager i at tilvejebringe disse rammebetingelser gennem nødvendige strukturelle og lovgivningsmæssige ændringer. Disse ændringer er påkrævet, for at vi kan indfri de politiske målsætninger om CO2-reduktion, og for at realisere regionens målsætning om ny industriel vækst inden for grøn teknologi.     /HM
Se en kort beretning fra mødet incl. slides og deltagerliste her.  

Workshop on Modeling and simulation of modern electricity networks - by Vind i Øresund and partners

22 September 2011 at LTH, Lund  see more...

gentages

30 November 2011 at DONG, Copenhagen
dtu logo

dtu

Et samarbejdsprojekt om vindkraft
mellem
DTU og LTH   2008-2011

Projekt nr. 15674 - IMM

LTH logo
Liste over møder
afholdt i projektet (tryk for at se hele listen)

Portalen med detaljer kan ses her.
Samarbejdspartnere og
forskergrupperne

kan ses her
Oversigtskort over
projektindhold

kan ses her
Undervisningsaktiviteter
02433 - Hidden Markov Models
02427 - Advanced Time Series Analysis
02424 - Advanced data Analysis and Statistical Modelling


Projektledelse:
Projekt-koordinator
Ledende partner
Økonomi
HM
Erik georg
Prof. Henrik Madsen,
DTU Informatics, IMM
hm@imm.dtu.dk

Assoc.Prof.  Erik  Lindstrom, LTH
 erikl@maths.lth.se
Prof. Georg Lindgren, LTH,
georg@maths.lth.se

Prof.Jacob Østergaard,
DTU Elektronik, CET
joe@elektro.dtu.dk
Henrik B. Olof jsvensson jkl
Henrik W. Bindner
Risø - DTU
henrik.bindner@risoe.dk
Lektor Olof Samuelsson
IEA, LTH
Olof.Samuelsson@iea.lth.se
Assist.Prof. Jörgen Svensson
 (Wind Power) IEA,LTH

jorgen.svensson@iea.lth.se
Administrativ koordinator:
Janne Kofod Lassen - jkl@imm.dtu.dk -
Telf.+45 4525 3420  (Direke nr.)
FAX: +45 4588 2673

Journalist Carsten Broder Hansen

cbh@ipu.dk


kort
Projektets formål
er at demonstrere integration af store mængder vedvarende energi i Øresundsregionen, samt at udvikle det interregionale samarbejde mellem DTU og LTH med udgangspunkt i metoder til integration af store mængder af vindenergi.
______________________________

Demonstrationen sker i et tæt samarbejde mellem afdelingerne for MATEMATISK STATISTIK ved begge universiteter, samt Center for ELTEKNOLOGI RISØ under DTU. Metoderne vil blive demonstreret ved såvel SYSLAB på RISØ som i fuldskala på Bornholm. Projektet vil tjene til en styrkelse af de mange firmaer i regionen, som arbejder med integration af vedvarende energi.
Kontakt i Sverige:
Matematikcentrum, Mathematisk Statistik,
Besøg: MH:129, Mathematics building, Sölvegatan 18,
Post: Box 118, SE-221 00 LUND, Sweden
Assoc.Prof.Erik Lindström
Telefon: +46 46 222 4578
Kontakt i Danmark: (EAN 5798000430204 - stednr. 0223)
DTU Informatik, IMM, Richard Petersens Plads, Bygning 321, DK-2800 Lyngby -
Prof. Henrik Madsen

telefon: +45 4525 3408
Interreg IV A delprogram Öresund er det af de to delprogrammer i Öresund Kattegat Skagerrak-programmet. Denne del af programmet skal støtte projekter og projekt- idéer, der fremmer udvikling i Øresundsregionen. http://www.interreg-oks.eu/se/Menu/%c3%96resund


2008.11.09 Vind i Öresund Projektet bidrager til at: Fremme holdbar økonomisk vækst
Lead Partner:
Lunds Universitet Projektpartnere: Danmarks Tekniske Universitet IMM, CET og Risø Projektperiode: 1. juli 2008 – 30. juni 2011
Projektets samlede budget:
1 880 902 EUR
Bevilget støtte fra ERUF:
940 451 EUR


Et antal private og offentlige aktører (bl.a. Vestas, Siemens, Dong energy, Energy Opticon AB, E-on, Vattenfall, Vestas, Länsstyrelsen i Skåne samt Region Hovedstaden) har givet deres støtte til projektet. Disse tilsagn kan have betydning for projektets forankring og gennemslagskraft.

Øresundsregionen har en enestående position i forhold til vedvarende energi. To vindmølleparker ligger midt i regionen. Middelgrunden ligger i en bue ved København og Lillgrund ligger i Sydsverige. Vindmølleparker som kan være med til at servicere regionens ca. 3,5 millioner indbyggere.

Projektets overordnede mål er at styrke Øresundsregionens position og potentiale indenfor vindenergi ved på forskellige måder at sammenflette universiteternes kompetencer indenfor området. DTU (inklusive Risø) er verdenskendt for vindmølleteknik, DTU og LTH er førende i markedsintegration med front position inden for forudsigelser af vindenergiproduktion og økonomi, risiko og modeller for optimal vedligeholdelse.

Projektet hviler på tre emneområder: ”klassisk elkraftteknik” tillempet på vindenergi, modellering og beregning samt informationsteknologi for forbedring af økonomi og driftssikkerhed. Projektets tyngdepunkt ligger på ”kompetenceforsyning” i forhold til hele denne sektor. Projektet vil bl.a. udvikle uddannelsestilbud på de respektive uddannelsesinstitutioner, markedsføre regionens kompetencer og ikke mindst skabe større samarbejdsmuligheder mellem de involverede institutioner.

Effekterne af projektet er en større sikkerhed for at kompetencerne på dette område fastholdes i regionen, og de ledende institutioner har øget deres uddannelses- og forskningspotentiale yderligere. Projektet vil også give et betydeligt løft for de involverede institutioner i forhold til rekruttering af lærer- og forskningskræfter over sundet.

http://www.interreg-oks.eu/se/Menu/%c3%96resund/Godk%c3%a4nda+projekt/Projektlista/Vind+i+%c3%96resund

oresundsbroen
hav
Sidst opdateret 30. november 2011
jkl@imm.dtu.dk