HINK - HK-klubben på DTU Lyngby

BYDER DIG VELKOMMEN TIL DTU

Jeg vil gerne byde dig velkommen til dit nye job på DTU. Som Tillidsrepræsentant for alle kontoransatte på HK/STAT overenskomst på DTU Lyngby Campus, vil jeg kort orientere dig om, at vi har en klub på området kaldet HINK. Hvis du vil vide mere om HINK, vil jeg bede dig gå ind på hjemmesiden på adressen http://www.imm.dtu.dk/~jkl/HINK.html, hvor du kan se lidt om klubben, dens historie, hvem der sidder i bestyrelsen, og hvordan du kan kontakte os.efteraar

Som medlem af HINK er du også medlem af Landsforeningen for de Højere Uddannelsesinstitutioner - LFHU. Foreningen har omkring 3500 medlemmer og er den eneste Landsforening inden for HK/STAT, der som øvrige landsdækkende organer har landsklubber og TR-kollegier.
Jeg har i perioden 1997-2008, siddet i bestyrelsen på den ene af de 3 Københavner-pladser. Derudover er der et medlem fra: Roskilde, Odense, Aarhus og Aalborg. Læs mere på www.lfhu.dk.

Er du allerede medlem af HK, skal du huske at melde adresseforandring (for din arbejdsplads) til HK/STAT KBH, så du automatisk kommer til at figurere på vore medlemslister. Hvis du ikke er medlem af HK, har du hermed en invitation til at melde dig ind i fællesskabet. Tilmelding sker elektronisk på hjemmesiden: http://www.hk.dk/hovedstaden_stat/bliv_medlem . HK har en stor kursusvirksomhed både i forbundsregi og afdelingsregi, og vi arbejder hele tiden på at forbedre uddannelsesforholdene for HK'erne her på DTU. Et DTU der er i rivende udvikling lige i disse år. Jeg betragter det som en slags forsikring at være medlem af HK. Det er forhåbentlig ikke nødvendigt, men det er rigtig godt at have, hvis man får brug for det. Og så er der alle de andre aspekter.
Jeg plejer at sige, at HINK står for samarbejde og udvikling, og det tror jeg også, vi er blevet kendte for her på DTU.
jkl
Du er velkommen til at kontakte mig enten på telefon 5-3420 eller på mail jkl@imm.dtu.dk - hvis du har spørgsmål. Hvis du allerede er HK-medlem (ikke kun A-kasse), må du gerne maile din nye mailadresse og dit lokalnr. samt dit navn og personnummer med det samme. Så får du mine infobreve lige fra starten af din ansættelse. Der kan godt gå et stykke tid, før HK/STAT får alle formaliteterne i orden.

Velkommen til DTU! Jeg håber, jeg hører fra dig.

Janne Kofod Lassen, TR http://www.imm.dtu.dk/~jkl/
DTU Informatik - IMM - Bygning 305/rum 217 - lokal 5-3420 - jkl@imm.dtu.dk