[ Satellit-software ]

Projekttitel: Satellit-software

Kontaktperson: Hans Henrik Løvengreen, bygning 322.015, tlf. 4525 3763, hhl@imm.dtu.dk.

Beskrivelse: Design og implementering af ground og on-board software til DTUs studentersatellitprojekt. I foråret 2003, specielt:

  1. Behandling og analyse af satellitdata.
  2. Værktøj til opdatering af on-board software.
  3. Kamerastyring.

Keywords: On-board software, tidstro systemer

Forudsætninger: I- eller E-fagpakken samt 49142 Algoritmer og Datastrukturer.

Ønskelige forudsætninger: 02130 System Digitale Systemer og Systemprogrammering, 02220 Parallelle Systemer.