QAP med begrænsninger i tildelingsmulighederne - virker heuristikkerne ?

DTU midtvejsprojekt: QAP med begrænsninger i tildelingsmulighederne - virker heuristikkerne ?
Kontakt personer:
Jens Clausen, bygning 305.218, tlf. 4525 3387, jc@imm.dtu.dk.

Beskrivelse: Det kvadratiske tildelingsproblem er kendt for at være næsten umuligt at løse til optimalitet, men let at løse med heuristikker.

Fra det lineære tildelingsproblem vides det, at heuristikker ikke virker godt, hvis den mulige mængde af tildelinger begrænses.

Det skal undersøges, om denne egenskab også gælder for kvadratiske tildelingsproblemer.
Keywords:

Forudsætninger:
Ønskelige forudsætninger:
Studerende:
Periode:
DTUs elektroniske studiehåndbog: IMM tilknyttede kurser.