[ Pitch reguleret vindmØlle ]

Projekt titel: Pitch reguleret vindmølle
Kontakt person:
Niels K. Poulsen, bygning 321.016, tlf. 4525 3356, nkp@imm.dtu.dk

Beskrivelse: Vinden, der er den energiproducerende faktor i en vindmølle, varierer stokastisk, dvs. dens hastighed kan ikke præcist forudsiges. En del vindmøller er forsynet med en mulighed for at ændre vingernes vinkling i forhold til rortorplanet. Denne mulighed udnyttes til at maksimere den producerede effekt for moderate vindhastigheder og til at holde den producerede effekt konstant lig mærkeeffekten for større vind hastigehder.
Formulering: I projektet skal der opbygges og implementeres en simulations model for en pitch reguleret vindmølle og forskellige reguleringsstrategier kan evt. afprøves.

Forudsætninger:
Ønskelige forudsætninger:
Studerende:
Periode:
DTUs elektroniske studiehåndbog: IMM tilknyttede kurser.