[ Modellering og Styring af AGV (Autonomos Guided Vehicle) ]

Projekt titel: Modellering og Styring af AGV (Autonomos Guided Vehicle)
Kontakt personer:
Niels K. Poulsen, bygning 321.016, tlf. 4525 3356, nkp@imm.dtu.dk, i samarbejde med Ole Ravn, DTU-Ørsted.

Baggrund: I forskellige sammenhænge kan det være ønskeligt at en mobil robot ikke er bemandet. I et sådant tilfælde skal robotten være forsynet med styring og en eller flere sensorer, der kan bestemme robottens position.
Problemformulering: Der skal opbygges en model for en selvkørende robot og denne skal implementeres i et passende simulationssprog. Forskellige strategier for styring kan implementeres og deres egenskaber undersøges.

Forudsætninger:
Ønskelige forudsætninger:
Studerende:
Periode:
DTUs elektroniske studiehåndbog: IMM tilknyttede kurser.