[ Et sprog for mobile ambienter ]

Projekttitel: Et sprog for mobile ambienter

Kontaktperson: Hanne Riis Nielson, bygning 322.007, hrn@imm.dtu.dk

Beskrivelse: Udgangspunktet for projektet er en model for hvordan et antal processer kan kommunikere og bevæge sig på et distribueret net som
f.eks. internettet. Formålet er at designe og implementere et lille sprog omkring denne model således at det er muligt at eksperimentere med den.

Forudsætninger: Informatikfagpakken og 02140

Ønskelige forudsætninger: 02240