Korteste vej beregninger baseret på hierarkisk netværksopdeling

DTU midtvejsprojekt: Korteste vej beregninger baseret på hierarkisk netværksopdeling
Kontakt personer:
Jens Clausen, bygning 305.218, tlf. 4525 3387, jc@imm.dtu.dk.

Beskrivelse: I mange korteste vej problemer er det en oplagt ide at opdele netværket hierarkisk (f.eks. i motorvejsstrækninger mellem større byer, og detailstrækninger i byerne).

Der skal laves et litteraturstudium vedr. problemstillingen, og på basis heraf skal der eksperimenteres med metoder, der udnytter denne hierarkise opbygning.
Keywords:

Forudsætninger:
Ønskelige forudsætninger:
Studerende:
Periode:
DTUs elektroniske studiehåndbog: IMM tilknyttede kurser.