DTU midtvejsprojekt: Heuristikker til set covering

Kontakt person:

Jesper Larsen, IMM, bygning 305, rum 217, tlf. 4525 3385, Email: jla@imm.dtu.dk

Beskrivelse:

Set Covering problemet er i relation til mange praktiske problemstillinger vigtigt at kunne løse. Ofte kan et problem beskrives som et set covering problem, eller set covering problemet udgør et delproblem i løsningen af problemet.

Desværre er set covering problemet NP-hårdt og dermed ofte tidskrævende at løse, men der findes mange interessante heuristikker som giver nær-optimale løsninger hurtigt. Der ønskes en sammenligning af metoder til set covering samt experimentel test af en eller flere metoder.

DTUs elektroniske studiehåndbog.


Finn Kuno Christensen, 13. May 2003