[ Dynamisk model for forureningsbestanddele i tillØb til renseanlÆg ]

Projekt titel: Dynamisk model for forureningsbestanddele i tilløb til renseanlæg.
Kontakt person: Henrik Spliid, bygning 321.026, tlf. 4525 3362, hs@imm.dtu.dk.

Beskrivelse: I samarbejde med en svensk forskergruppe undersøges muligheder for at forudsige og eller styre belastningen på et større renseanlæg.
Keywords:

Forudsætninger:
Ønskelige forudsætninger:
Studerende:
Periode:
DTUs elektroniske studiehåndbog: IMM tilknyttede kurser.