Distributionsplanlægning

DTU midtvejsprojekt: Distributionsplanlægning
Kontakt personer:
Jens Clausen, bygning 305.218, tlf. 4525 3387, jc@imm.dtu.dk.
Jesper Larsen, bygning 305.217, tlf. 4525 3385, jla@imm.dtu.dk.

Beskrivelse:

[ I samarbejde med Transvision Software ]

Transvision Software arbejder med planlægningsproblemer og -løsninger primært indenfor distribution. Det kan f.eks. være distribution af mælk, distribution af beton eller udbringning og afhentning af containere.

I forbindelse med afdelingens arbejde er der opbygget et fuldt udvilket testmiljø i C++, hvor det er nemt at føje nye algoritmer til. Testmiljøet har et professionelt brugerinterface ligesom det er muligt at få tilgang til testdata fra rigtige kunder.

I samarbejde med Transvision Software ønskes udviklet nye algoritmer indenfor distribution. Projektet kan tage udgangspunkt i et virkeligt case. Grundet de ønskede svartider vil det typisk være tale om heuristikker som f.eks. simuleret udglødning, tabu søgning, GRASP, genetiske algoritmer osv.


Keywords:

Forudsætninger:
Ønskelige forudsætninger:
Studerende:
Periode:
DTUs elektroniske studiehåndbog: IMM tilknyttede kurser.