[ Autonome Agenter ]

Projekttitel: Autonome Agenter

Kontaktperson:
Jørgen Fischer Nilsson, bygning 322.114, tlf. 4525 3730, jfn@imm.dtu.dk.
Hans Bruun, bygning 322.117, tlf. 4525 3709, hab@imm.dtu.dk.

Beskrivelse: Der skal udvikles et system med autonome agenter. Systemet er tænkt dels som et demonstrationssystem til at anskueliggøre agentbegrebet, dels som en eksperimentalopstilling for et studium af forskellige logiske agentmodeller.
Keywords: autonome agenter, multiagent systemer, distribueret intelligens.

Forudsætninger: Informatikfagpakken, samt 02280 Data-logik.

Ønskelige forudsætninger: 02220 Parallelle Systemer.

Bemærkninger: Der findes en mere detaljeret beskrivelse af projektet på http://www.imm.dtu.dk/~hab/AgentMidtvejsprojekt.htm