Specialiseringer indenfor Scientific Computing

Nedenfor viser vi tre eksempler på specialiseringer indenfor fagområdet Scientific Computing. De tre eksempler viser specialiseringer med hovedvægt på - henholdsvis - teoretiske aspekter, numeriske algoritmer og storskala-beregninger.

Bemærk at retningsgivende point er angivet med en stjerne.

For alle tre specialiseringer gælder der, at informatikfagpakken giver den naturlige indgang til specialiseringen, idet den indeholder alle de nødvendige forudsætningsfag. Vi anbefaler at denne fagpakke suppleres med modelleringsfag, fx. kurset 02661 Modellering - anvendt matematik (5 point).

Studerende med en anden fagpakke som baggrund skal bringe deres basisviden indenfor matematik og programmering på et passende nivea, hvilket kræver mindst følgende kurser.

Specialisering i Anvendt Matematik

Denne specialisering indeholder en blanding af fag med med vægt på såvel teoretiske som praktiske/beregningsmæssige aspekter, idet hovedmålet med specialiseringen er en fordybelse i samspillet mellem selve matematikken og den anvendelser til løsning af praktiske problemer.

Det viste forløb giver 105 retningsgivende point, incl. eksamensprojekt. Midtvejsprojektet ligger mest naturligt på 6. semester.

Semester Kursus Placering Point
5. 01243 Differentialgeometri og design af form og bevægelse E4 10*
01246 Partielle differentialligninger - anvendt matematik E5 10*
02623 Elementmetoden for partielle differentialligninger jan 5*
6. 01250 Funktionalanalyse og global analyse F4 10*
02685 Numerisk analyse af differentialligninger F1 10*
7. 02613 Scientific computing E3 10*
02611 Optimering og datafitting eller
10112 Videregående kvantemekanik
E1
E2
10*
01257 Videregående modellering - anvendt matematik jan 5
8. 01456 Videregående anvendt matematik F3A 7.5
Specialkursus 10
9. 02561 Computergrafik E5 10*
Forprojekt 10
10. Eksamensprojekt 30*

Specialisering i Numeriske Algoritmer

Denne specialisering indeholder primært fag med vægt på beregningsmæssige og numeriske aspekter, og hovedmålet med specialiseringen er en fordybelse i hvorledes matematiske beregninger og simuleringer udføres mest hensigtsmæssigt og effektivt på en computer.

Det viste forløb giver 85 retningsgivende point incl. eksamensprojekt, og bør suppleres med et specialkursus eller et forprojekt. Midtvejsprojektet kan ligge på 5. eller 6. semester.

Semester Kursus Placering Point
5.
 
01246 Partielle differentialligninger - anvendt matematik
eller Midtvejsprojekt
E5
 
10*
15
02611 Optimering og datafitting E1 10*
02623 Elementmetoden for partielle differentialligninger jan 5*
6.
 
Midtvejsprojekt eller
02645 Anvendt matematik for ingeniører
 
F4
15
10*
02685 Numerisk analyse af differentialligninger F1 10*
7. 02613 Scientific computing E3 10*
02709 Lineær programmering jan 5
8. 02715 Optimering af store systemer F2 10*
9. Evt. forprojekt 15
10. Eksamensprojekt 30*

Specialisering i Storskala-Beregninger

Denne specialisering indeholder dels fag der giver en solid baggrund i datalogiske og hardware-mæssige aspekter, og dels fag der giver grundig indsigt i numeriske algoritmer. Hovedmålet med specialiseringen er at kunne udføre numeriske beregniner som involverer meget store datamænger, og hvor det er nødvendigt at beherske samspillet mellem algoritme og computer-arkitektur.

Det viste forløb indeholder, som nævnt, adskille datalogiske fag, som bør suppleres med mere beregnings-orienterede fag indenfor ens interesser. Forløbet giver 90 retningsgivende point incl. eksamensprojekt, og bør suppleres med yderligere mindst to retningspointgivende kurser. Midtvejsprojektet kan ligge på 5. eller 6. semester.

Semester Kursus Placering Point
5. 02200 Digital design og datamaskinarkitektur E2 10
02220 Parallelle systemer E1 10
02623 Elementmetoden for partielle differentialligninger jan 5*
6. 02645 Anvendt matematik for ingeniører F4 10*
7. 02226 Operativsystemer med høj ydeevne E1 10
02613 Scientific computing E3 10*
8. Retningspointgivende kursus 10*
Specialkursus 5*
9. 02260 Programmelkonstruktion E3 10
02651 Computergrafik E5 10*
Forprojekt 10
10. Eksamensprojekt 30*