Specialiseringer indenfor Operationsanalyse

Nedenfor vises to eksempler på studieforløb indenfor specialiseringen Operationsanalyse.

Bemærk at retningsgivende point er angivet med en stjerne.

For denne specialiseringer er informatikfagpakken den naturlige indgang, idet den på tredje eller femte semester med fordel kan suppleres med det retningspointgivende kursus 01227 Grafteori (5* point). Fagpakken kan evt. suppleres med andre fag, fx. kurset 02661 Modellering - anvendt matematik (5 point).

Studerende med andre fagpakker som baggrund må bringe deres basisviden indenfor matematik og programmering på et passende niveau, hvilket kræver mindst følgende kurser:

Specialisering i OR med vægt på løsningsmetoder

Denne specialisering fokuserer på, hvorledes et givet OR-problem løses, når den matematiske model er opstillet. Spektret af forskellige løsningsmetoder rækker fra specialiserede eksakte metoder for problemer med netværksstruktur til generelle heuristiske metoder.

Det viste forløbet giver 90 retningsgivende point, incl. eksamensprojektet.

Semester Kursus Placering Point
5. 02711 Statisk og dynamisk optimering E2B 5*
02709 Kursusarbejde i lineær programmering jan 5*
6. 02713 Netværk og heltalsprogrammering F3 10*
02443 Stokastisk simulation juni 5*
7.
 
02721 Lokalisering og distribution eller
02723 Praktisk optimering i finansiering
E3
E5
10*
8. 02715 Optimering af store systemer F2 10*
13430 Logistik og transport F3A 5*
9.
 
02723 Praktisk optimering i finansiering eller
02721 Lokalisering og distribution
E5
E3
10*
10. Eksamensprojekt 30*

Specialisering i OR med vægt på modellering og problemidentifikation

Denne specialisering fokuserer på, hvordan man når frem til en OR-model for et problem der ikke er klart defineret. Grundlæggende løsningsmetoder kombineres her med teknikker, der understøtter problembeskrivelse og -identifikation.

Det viste forløbet giver 70 retningsgivende point, der bør suppleres med yderligere mindst to retningspointgivende kurser.

Semester Kursus Placering Point
5. 02725 Brugerorienteret planlægning E5 10
02709 Kursusarbejde i lineær programmering jan 5*
6. 02713 Netværk og heltalsprogrammering F3 10*
02731 Modellering og problemløsning F1A 5
7. 02721 Lokalisering og distribution E3 10*
8. 02727 Tele-information: strategi - kreativitet F5 10
13430 Logistik og transport F3A 5*
9. Specialkursus 10*
10. Eksamensprojekt 30*