Go to start page
 Search IMMs web site
 Help and FAQ
 All 
Faculty
PhD Students
Staff
Guests
 Sections


Computer Engineering
and Technology


Computer Science
and Technology


Geoinformatics


Image Analysis &
Computer Graphics


Mathematical Physics


Numerical Analysis


Operations Research


Signal Processing


Statistics
Publications
Projects
Conferences
Professional activities
 Info for students
Continuing Education
B.Sc. Courses
M.Sc. Courses
Ph.D. Courses
Graduate Schools
M.Sc. Projects
B.Sc. Projects
Midterm Projects
 About IMM
Vision
Collaborators
Organization
 Search IMM Web
News and Events
Job vacancies
Contact
Student info
Library
 Contact information
 Page maintained by Finn Kuno Christensen (fkc@imm.dtu.dk)
 Find your way to IMM
 IMM restricted extranet


Informatics and Mathematical Modelling
Technical University of Denmark


People  Research Teaching Profile  Info 


   M.Sc. Projects/Eksamensprojekter 

Welcome to the Mathematical Statistics section

FOCUS areas: 

The development of forecasting models, predictive control and modelling 
of dynamic systems (Time series analysis) 
General optimal and adaptive control methods (Stochastic control  theory) 
Planning and analysis of tests (Statistical design and analysis of  experiments) 
Models for growth and decomposition of biological systems (Environmental statistics) 
Random sampling plans and other methods for quality control (Statistical quality control) 
Analysis of spectral data (Multivariate analysis and classification)

An example : Niels Kjølstad Poulsen - bygn. 321/rum 016 - 4525 3356 - nkp@imm.dtu.dk
 • Vindmølleprojekt 
 • Støjadapterende Kalmanfiltre 
 • Fejldetektorer 
 • Robust stokastisk regulering 
 • Ikke-lineær robust regulering med Lyapunov metoder 
 • Modellerring og styring af Danfoss-kølelproces 
 • Adaptiv regulering med neurale netværk 
 • Ikke-lineær regulering af benzinmotor


hm@imm.dtu.dk - 4525 3408 - bygn. 321/rum 019 - Henrik Madsen
 • Identifikation af dynamiske systemer i kontinuert tid 
 • Dynamisk modellering af fjernvarmesystemer 
 • Dynamisk modellering af fri-kalk-procenten i klinker-out-puttet fra cementovn 
 • Identifikation af tidsvarende dynamiske systemer 
 • Optimal og dynamisk opdatering af lineære prediktionsmodeller 
 • Analyse af tidsrækker med manglende observationer 
 • Prisfastsættelse af obligationer 
 • Prognoseforbedringer til regressionsmodeller i BG Bank 
 • Kontrol af målemetoder for dynamiske systemer 
 • Identifikation af delvis kendte fysiske systemer 
 • Statistisk beskrivelse af marine betonkonstruktioners respons til luftbårne chlorider 
 • Prisfastsættelse af finansielle produkter 
 • Hedging konsekvenser af biased estimatorer 
 • Multivariate rentemodeller 
 • Stokastisk ikke-lineær dynamik og kaos 
 • Modellering og simulering af centralvarmeanlæg i Omsim 
 • Stokastiske differentialligninger - et feltstudie 
 • Iltmætning i Bælthavets bundvand gennem århundreder 

Henrik Spliid - bygn. 321/rum 026 - 4525 3362 - hs@imm.dtu.dk

 • Multivariate kvalitetskontrol til kemiske multielement metoder 
 • Statistiske metoder for kvalitetssikring af miljøkemiske reference materialer 
 • Statistisk analyse af økotoksikologiske tests 
 • Benchmark dosis og acceptabelt dagligt indtag for lgemidler. Vurdering af risiko 
 • Kategats vandkvalitet - multivariate målinger 
 • Usikkerhedsbudgetter for målemetoder 
 • Benyttelse af indirekte måling til prøvning for små andele af afvigelser
 • Simuleringsprogram for papirmaskine

 

 pt@imm.dtu.dk- 4525 3361 - bygn.321/rum 024 - Poul Thyregod
 • Metrics of ultrahigh reliability software in hydraulic systems 
 • Bestemmelse af frankturrisiko som funktion af bla. "Bone Mineral Density" 
 • Outlierproblemer i multivariate data med korrelationsstruktur 

 
 
 
 
 


Per Bruun Brockhoff - bygn. 321/rum 032  - 4525 3365   -   pbb@imm.dtu.dk

pbb

 • Sensometri: en metodesammenligning.
 • ADME klassifikation af lægemiddelkandidater.
 • In silico prediction of inhibition of CYP1A2.
 • Sampling error by sample collection and treatment of samples for GrapeScan.
 • Multivariat analyse af sensoriske data.
 • Generaliseret rangbaseret ikke-parametrisk analyse af sensoriske og andre data.
 • Univariate analysis of sensory data by mixed multiplicative models.
 • Analysing longitudinal data: a comparison of linear mixed models and 3-way methodology.
 • Relating consumer preference data to sensory profile data.


 
bfn@imm.dtu.dk - 4525 3397 - bygn.321/rum 023 - Bo Friis Nielsen
 • Torskefisks møder med byttedyr 
 • Analyse af døgnprofiler for telefontrafik 
 • Spatielle modeller for rovfisk og byttedyr 
 • Analyse af screeningsprogrammer ved brug af Markov kædemodeller 
 • Matrix analytiske metoder 
 • Statistisk og teoretisk analyse af peakedness 
 • Aldersdatering af potteskår 
 • Logistikanalyse af posterminal
 • Statistik og Logistik: Kontrol af varer 
Helle Rootzen - bygn.321/rum 018 - 4525 3357 - hero@imm.dtu.dk
 • Virker vandmiljøplanen? Et kig på Aarhus Amts marine vandmiljødata 
 • Studier af insulins stabilitet 
 • Økotoksikologiske tests 
 • Prøvetagningsplaner for forurenede grunde 
 • Statistisk analyse af brystkræftdata 
 • Prognoser i BG-Bank 
 • Spatiel analylse af næringssaltbelastningen til danske farvande 
 • Tidslig analyse af vandudvekslingen i de danske farvande 
 • Analyse af økosystemet i Mariager fjord - før og efter 
 • Bestemmelse af iltsvind 
 • Dynamiske modeller for fytoplanktonprocesser 


Siden sidst opdateret 11. November 2004  jkl@imm.dtu.dk


Richard Petersens Plads, Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark, Phone: +45 4525 3351
%/0??HP-ROMAN8© Copyright, IMM, 2000. All rights reserved