Go to start page
Search IMMs web site
Help and FAQ
All
Faculty
PhD Students
Staff
Guests
Sections
Computer Engineering
and Technology
Computer Science
and Technology
Geoinformatics
Image Analysis &
Computer Graphics
Mathematical Physics
Numerical Analysis
Operations Research
Signal Processing
Statistics
Publications
Projects
Conferences
Professional activities
Info for students
Continuing Education
B.Sc. Courses
M.Sc. Courses
Ph.D. Courses
Graduate Schools
M.Sc. Projects
B.Sc. Projects
Midterm Projects
About IMM
Vision
Collaborators
Organization
Search IMM Web
News and Events
Job vacancies
Contact
Student info
Library
Contact information
Page maintained by Finn Kuno Christensen (fkc@imm.dtu.dk)
Find your way to IMM
IMM restricted extranet
Informatics and Mathematical Modelling
Technical University of Denmark
People ResearchTeaching Profile Info

[Inverse lydfeltsberegninger]

Project title: Inverse lydfeltsberegninger.

Persons to contact: Prof. Per Christian Hansen, building 305, room 105, phone +45 4525 3097 - pch@imm.dtu.dk og Andreas P. Schuhmacher, Brüel & Kjær Sound and Vibration.

Baggrund: Dette projekt ligger indenfor området inverse akustiske problemer. Ved bestemmelse af vibrationer og svingninger på en genstand (fx. et bildæk eller en motor) er det nødvendigt at måle lydtrykket udenfor genstanden og herudfra beregne vibrationerne/svingningerne på genstanden. Dette involverer, matematisk set, et inverst problem i form af en Fredholm integralligning, som diskretiseres vha. "boundary element" metoden og løses ved brug af regulariseringsmetoder.

Opgaveformulering: Der kan knyttes flere eksamensopgaver til dette projekt. For eksempel er det vigtigt at udvikle robuste metoder der kan bruges til adaptivt at bortfiltrere uønskede fejlsignaler og kompensere for geometri-fejl i måleopstillingen. Det er også relevant at kunne repræsentere den beregnede løsning som fx. punktkilder, hvilket kræver udvikling af nye beregningsmetoder.

Projekterne vil tage udgangspunkt i eksamens- og ph.d.-projekter indenfor området.

Forudsætninger: 02601 Numeriske algoritmer samt et videregående kursus i numerisk analyse eller akustik.

Antal deltagere: 1.

Consult DTU campus catalogue: IMM Master in Engineering courses.

Richard Petersens Plads, Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark, Phone: +45 4525 3351
© Copyright, IMM, 2000. All rights reserved