Go to start page
Search IMMs web site
Help and FAQ
All
Faculty
PhD Students
Staff
Guests
Sections
Computer Engineering
and Technology
Computer Science
and Technology
Geoinformatics
Image Analysis &
Computer Graphics
Mathematical Physics
Numerical Analysis
Operations Research
Signal Processing
Statistics
Publications
Projects
Conferences
Professional activities
Info for students
Continuing Education
B.Sc. Courses
M.Sc. Courses
Ph.D. Courses
Graduate Schools
M.Sc. Projects
B.Sc. Projects
Midterm Projects
About IMM
Vision
Collaborators
Organization
Search IMM Web
News and Events
Job vacancies
Contact
Student info
Library
Contact information
Page maintained by Finn Kuno Christensen (fkc@imm.dtu.dk)
Find your way to IMM
IMM restricted extranet
Informatics and Mathematical Modelling
Technical University of Denmark
People ResearchTeaching Profile Info

[Space mapping]

Project title: Space mapping.

Persons to contact: Prof. Kaj Madsen, building 305, room 119, phone +45 4525 3075, km@imm.dtu.dk or Prof. Per Christian Hansen, building 305, room 105, phone +45 4525 3097 - pch@imm.dtu.dk

Baggrund: Space mapping er et nyt princip som bruges ved optimering af meget beregningstunge problemstillinger, som især er blevet anvendt inden for elektromagnetisk design. Man benytter to modeller af det samme fysiske system: Den egentlige model, som er nøjagtig og beregningstung, samt en billig model, som til gengæld er knapt så nøjagtig. Ideen er at bruge den simple model til at skaffe sig viden om den nøjagtige, og herved opnå en mere effektiv optimeringsprocedure.

Opgaveformulering: Kernen i space mapping processen er en procedure, som søger at finde en forbindelse mellem de to modeller. I den forbindelse skal der løses et mindste kvadraters problem, men ofte er løsningen ikke entydig. Derfor er det nødvendigt med en form for regularisering for at udplukke netop en løsning. I projektet vil vi gå nærmere ind på denne regularisering og kombinere viden om optimeringsalgoritmer med viden om regularisering.

Forudsætninger: 02611 Optimering og datafitting.

Antal deltagere: 1.

Consult DTU campus catalogue: IMM Master in Engineering courses.

Richard Petersens Plads, Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark, Phone: +45 4525 3351
© Copyright, IMM, 2000. All rights reserved