2545 GIS

Formål


At introducere grundlæggende værktøjer i Geografiske Informationssystemer (GIS). Gennem øvelser og forelæsninger at give en indsigt i stedbestemt information og geografiske datasæt.
Updated by Ole Jacobi, 28 Jan. 2005