2545 GIS

Indhold


Kurset omhandler:
- Digitale kort; herunder tekniske kort, topografiske kort, matrikelkort og koordinatsystemerne EUREF89, ED50, UTM og S34
- Databaser, relationelle databaser og forespørgsler med SQL
- Eksplorativ dataanalyse, mål for rumlig kontinuitet, rumlig interpolation
- GIS værktøjer, rasteranalyse, visualisering, geometriske modeller
- GIS i trafikplanlægning
- Anvendelse af GIS i amtslig og kommunal administration og planlægning
- Geologiske databaser og kort.

Updated by Ole Jacobi, 31 Jan. 2005