Velkommen til Kursus 02545 Geografiske Informationssystemer GIS

  • Kursusmål
  • Kursusindhold
  • Skema 2005
  • Studiehåndbogen

  • Kurset udbydes i samarbejde mellem en række faggrupper, der bl.a. repræsenterer kortlægning, (geo)statistik, databaseteori, computergrafik, trafikplanlægning samt miljø- og ressouceplanlægning.

  • Forelæsninger i autitorium ?? Bygning ?? DTU

Updated by Ole Jacobi, Feb. 18, 2005